LEUVEN - Chris Ice Hockey

Tato hala byla postavena v roce 1981 a je provozována soukromou společností IGML bez státních dotací. Hala slouží hlavně pro hokej, krasobruslení a veřejné bruslení. V provozu je 11,5 měsíce za rok. Provoz je dotován z výnosů restaurace , posilovny a obchodu se sportovními potřebami. Pro veřejné bruslení je v půjčovně bruslí připraveno 1.300 párů bruslí.

Zamboni 700

Stejně jako jeho předchůdce, Zamboni HDC, je i tento stroj určen specielně pro údržbu rychlobruslařských oválů a rozlehlých kluzišť.

Koncepce stroje je stejná jako u ostatních modelů, rozdíl je pouze v tom, že vodní nádrž je rozdělena na přední a zadní část a pohonný agregát je umístěn uprostřed stroje. Tato koncepce je převzata ze stroje Zamboni HDC. Délka stroje, rozvor náprav a profil suportu jsou shodné s ostatními stroji, zvětšení stroje bylo dosaženo jeho větší šířkou a výškou.

Povinnosti vedoucích Zimních Stadionů

Základní povinnosti vedoucích zimních stadionů při řízení provozu strojoven chladícího zařízení.

Úvodem nutno připomenout, že každé chladicí zařízení bylo projektováno, vyrobeno a uvedeno do provozu podle platných předpisů a norem. Stejně tak provozování těchto zařízení podléhá určitým pravidlům, které je nutno v průběhu celé životnosti chladicího zařízení dodržovat. Aby však tato pravidla a požadavky mohly být dodržovány, musí je provozovatel, resp. vedoucí zimního stadionu nebo osoba jím určená znát a vědět, jak má zařízení vypadat. To znamená, že musí být obeznámen s příslušnou dokumentací (především projekt technologie chlazení, elektroinstalace a MaR, stavební část týkající se přívodu a rozvodu energií a odpadních látek a odpovídající normy). Tato dokumentace, jak uvedeno v dalším textu, musí být na každém zimním stadionu k dispozici.

Stránky

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Časopis SZS č. 50

č. 50

Nejnovější nabídka

Co vás zajímá?

Neváhejte nás kontaktovat a napiště nám.
Připomínky, návrhy, dotazy.

Počítadlo

Přihlášení

Adresa SZS

Sdružení zimních stadionů ČR  z.s.
Mikuleckého 1584
147 00, Praha 4
Ičo: 00550132
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 201488399/0800
telefon :731 899 533
e-mail:: kucera@szs.cz