Rekuperace a využití odpadního tepla z chlazení na zimních stadionech

Využití odpadního tepla ze strojovny chlazení  na vašem  zimním stadioně  má bezesporu  velký ekonomický význam...
Nejlepší návratnost pro využití odpadního tepla z chlazení je jeho využití pro ohřev TUV nebo pro předehřev TUV, nebo pro  rozpouštění ledové tříště ve sněžné jámě nebo také pro podlahové topení dále také jako zdroj tepla pro  tepelná čerpadla.
Při návrhu využití odpadního tepla je třeba provést rozvahu spotřeb tepla pro jednotlivé odběry.

Historický vývoj zimních stadionů ve světě

1876 - vybudováno první umělé kluziště o ploše 76 x 22 m v londýnské čtvrti Chelsea. Plochu tvořily měděné trubky eliptického průměru ponořené ve vodní lázni. Chladivo – CO2 , nositel chladu – glycerin .


1881 - první umělé kluziště na kontinentě vybudováno ve Frankfurtu nad Mohanem . Plochu tvořily ocelové trubky ponořené ve vodní lázni. Chladivo – NH3 , nositel chladu – solanka .

LEUVEN - Chris Ice Hockey

Tato hala byla postavena v roce 1981 a je provozována soukromou společností IGML bez státních dotací. Hala slouží hlavně pro hokej, krasobruslení a veřejné bruslení. V provozu je 11,5 měsíce za rok. Provoz je dotován z výnosů restaurace , posilovny a obchodu se sportovními potřebami. Pro veřejné bruslení je v půjčovně bruslí připraveno 1.300 párů bruslí.

Zamboni 700

Stejně jako jeho předchůdce, Zamboni HDC, je i tento stroj určen specielně pro údržbu rychlobruslařských oválů a rozlehlých kluzišť.

Koncepce stroje je stejná jako u ostatních modelů, rozdíl je pouze v tom, že vodní nádrž je rozdělena na přední a zadní část a pohonný agregát je umístěn uprostřed stroje. Tato koncepce je převzata ze stroje Zamboni HDC. Délka stroje, rozvor náprav a profil suportu jsou shodné s ostatními stroji, zvětšení stroje bylo dosaženo jeho větší šířkou a výškou.

Povinnosti vedoucích Zimních Stadionů

Základní povinnosti vedoucích zimních stadionů při řízení provozu strojoven chladícího zařízení.

Úvodem nutno připomenout, že každé chladicí zařízení bylo projektováno, vyrobeno a uvedeno do provozu podle platných předpisů a norem. Stejně tak provozování těchto zařízení podléhá určitým pravidlům, které je nutno v průběhu celé životnosti chladicího zařízení dodržovat. Aby však tato pravidla a požadavky mohly být dodržovány, musí je provozovatel, resp. vedoucí zimního stadionu nebo osoba jím určená znát a vědět, jak má zařízení vypadat. To znamená, že musí být obeznámen s příslušnou dokumentací (především projekt technologie chlazení, elektroinstalace a MaR, stavební část týkající se přívodu a rozvodu energií a odpadních látek a odpovídající normy). Tato dokumentace, jak uvedeno v dalším textu, musí být na každém zimním stadionu k dispozici.

Stránky

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Časopis SZS č. 50

č. 50

Nejnovější nabídka

Co vás zajímá?

Neváhejte nás kontaktovat a napiště nám.
Připomínky, návrhy, dotazy.

Počítadlo

Přihlášení

Adresa SZS

Sdružení zimních stadionů ČR  z.s.
Mikuleckého 1584
147 00, Praha 4
Ičo: 00550132
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 201488399/0800
telefon :731 899 533
e-mail:: kucera@szs.cz