1.1 úvod k manuálu haly /IIHF prototyp.

Umělé kluziště může být postaveno kdekoli.

Kryté umělé kluziště  již není  nemožným  snem.Dnes můžeme v podstatě postavit umělou ledovou plochu kdekoli. Jen v Kanadě je před 2700 umělých kluzišť. Dnes jsou umělá kluziště v zemích a ve místech, kde nikdy neviděli sníh nebo led.

Tento IIHF manuál  chce ukázat , že  umělé kluziště (halu) lze postavit kdekoliv na světě. Základním prvkem  k uskutečněni je nutný entuziasmus  a podnikavost.

Chceme se zaměřit na hokejová kluby a organizace pro využití volného času a upozornit je na  možnost jak lze úspěšně postavit, projektovat, řídit  a provozovat umělé kluziště. Manuál se chce rovněž zaměřit na vlivné podnikatele, politiky  úředníky městské správy  a  seznámit je  jak lze  finančně  proveditelným způsobem zajistit  výstavbu umělého kluziště.

Místní kluziště neslouží pouze pro bruslení  a hokej. Vytváří se i různé skupinky zájemců, např.  „kluzištní krysy“  které stráví  dlouhé hodiny koukáním na led aniž by sami bruslili  nebo aby  bruslili ve dvojici. Dále rodiče ,kteří doprovází své děti, dobrovolníci  kteří během víkendového turnaje  juniorů vám prodají „hot dogs“ párek a pomohou  obsluze při obnově ledové plochy.

Výstavbou kluziště  se nepodpoří  nejen veřejné bruslení nebo  hokej. V mnoha komunitách umělé kluziště se stává středem společenského života a je využíváno pro mnoho dalších aktivit, např. krasobruslení, revue, menší  skupiny a školící středisko.Po ukončení sezóny a odstranění ledové pokrývky hala může být využita pro halové sporty jako např. košíková, házená, inline hockey, halový fotbal nebo jako výstavní plocha.  Je  uvedena řada příkladů kde umělé kluziště  je spojujícím a využívajícím  článkem celé společnosti.

 Tento manuál chce být inspirací k zamyšlení  jak nalézt cestu a řešení za účelem  výstavby kluziště.

 
V tomto manuálu  představíme  možnost výstavby umělého kluziště a řešení které by mělo být nejlacinější. Prototyp je postaven na principu marketingového přístupu nabízející  moderní komfort pro aktivní i pasivní diváky prostřednictvím moderní konstrukce a technologií.Kluziště by se mělo stát přitažlivým místem pro všechny diváky.Musí být bezpečné, pohodlné a poskytovat divákovi možnost zábavy, radost z návštěvy buď na ledě nebo  v male komfortní restauraci, pohodlná sedadla a šatny. Kluziště  by mělo  být snadno provozováno s nízkými provozními a investičními náklady.

Pisatel tohoto  manuálu  předpokládá a cítí  že navržený prototyp splňuje všechny uvedené požadavky Návrh přirovnává jako polevu na koláči.. Doufáme, že vy budete fascinováni zrovna tak jako mi  našim konceptem.