1.2 historie ledního hokeje / manuál IIHF

Zatím co přesné počátky hry mohou být diskutovatelné, obecně je uznáváno,  že lední hokej tak jak se hraje dnes vykrystaloval  na východním pobřeží Kanady v druhé polovina roku 1800. Bandy nebo “Hurley on ice“ stal se logicky zábavou pro osadníky této nové země při konfrontaci s krutými zimními podmínkami. Časem byla stanovena pravidle a výzbroj . Speciálně pro hokej byly vyráběny hokejky a brusle. Dále jak popularita hry rostla, byl hokej exportován do dalších zemí  a stal se přístupnější s možností  cestování. V průběhu století došlo k mnoha změnám týkajících se pravidel a výstroje. Tyto změny stále pokračují ve snaze  vylepšit hokej  jak na ledě tak  i mimo led .

Victoria Skating Rink in Montreal  Ukázka prvého veřejného  hokejového zápasu March 3, 1875


První hokejový zápas na umělém kluzišti v hale se uskutečnil ve  Victoria Skating Rink in Montreal  v roce 1875.Od těchto skromných začátků  hokej se stal   moderním halovým sportem. Vliv uzavřených hal  nelze přehlédnout. Vývoj technologie  v poslední době umožnil globální expanzi hokeje. Hokej, bruslení již nejsou závislé na počasí a  současné  haly umožňují   provozovat  tento sport kdekoliv na světě.

Je nutné podotknout  jak bylo historicky  zdokumentováno,  že opakovaně plná návštěvnost  přispívá k utužení  běžného společenského života.Tento způsob shromáždění a setkávání hraje v dnešní  společnosti  stále větší význam  umožňující lidem stejného zájmu se sejít a povzbuzovat  fandit a pyšnit se místním  hokejovým týmem. Vzhledem  k technickému pokroku a vybavení haly  je možno hokej  provozovat po celý rok a tím i zvýšit příjmy.   Program využití haly  mohou být plánovány  s časovou garancí pro diváky, sponzory  a ostatní  ,včetně televizních přenosů..

S tímto vědomím není překvapující , že zájem  o hokej se týká všech zúčastněných.Hokej je  atraktivním diváckým sportem  a je jedno je-li sledován přímo nebo prostřednictvím televizního přenosu. Bez ohledu na stáří a věk muži i ženy se těší z rychlých a vtipných akcí  v průběhu hokejového zápasu. Bez ohledu  na charakter a snahu v tomto sportu vyniknout a excelovat jsou samozřejmostí požadavky na  výdrž, odolnost, sílu, postřeh  kombinaci s prostorovým viděním  v kolektivu  tedy vlastnosti specifické pro hokej. Toto zahrnuje  nejen schopnost bruslit a orientovat se  v kolektivu jakým hokej je, ale i schopnost  ovládat hokejku a  pohybující se puk.

Vzhledem k řadě přitažlivostí a perspektivě je o hru  komerční  zájem. Korporace a firmy často mají prospěch ze spojení s  tímto rychlým sportem  a mohou nabízet své služby nebo výrobky v průběhu i mimo hru. Přes demografické zvláštnosti ledního hokeje od země k zemi  ukazují  důležitost reklam uvnitř haly spojené s vyšší návštěvnosti. Vzrušující podívaná na ledě přináší prospěch všem zúčastněným subjektům.


Dnešní společnosti  tradiční pevné reklamy uvnitř hal  doplňují a nahrazují se  reklamami umístěnými  na  výbavě a výzbroji  hráčů. V jistém smyslu se vytváří   svislé integrace. Ve skutečnosti přebírají budovy nebo  sportovní licence reklamu  ve snaze vytvořit a generovat  větší informovanost u společnosti a tím samozřejmě i zvýšit výnosy. Podobně jako v Severní Americe  nastartoval směr profesionalizace  hokejové kluby k výstavbě  místních kluzišť a připravil tak cestu , živnou půdu pro získávání nových  hráčů, a příznivců hokeje , kteří se stávají nejen diváky. Vstupem do vlastnictví kluzišť a obchodní aktivitou klubů  za pomoci  přidružených partnerů všichni usilují  o dlouhodobý růst  reklamy na místním trhu.


Tradičně kde bruslení  bylo bráno jako součást místní infrastruktury na rozdíl od parku nebo knihovny dnešní projekty arén  jsou posuzovány z ekonomického hlediska s příjmovými a výdajovými  aspekty. Příkladem mohou být privátní divácké boxy, různé vymoženosti, včetně inovovaných reklam podél kluziště, světelných pásů a kostek nad ledovou plochou.