3.2 Volba pro výběr hokejové haly / manuál IIHF

Je řada způsobů jak klasifikovat a rozdělit haly s ledovou plochou . V tomto manuálu bude brán zřetel na kapacitu sedadel,dále no možnost občerstvení a možnost víceúčelového využití haly.        

Haly lze rozdělit do tří skupin:
- hala s kapacitou   diváků do 2000
- hala střední velikosti s kapacitou 2000-6000 sedadel a možnosti více účelového využití
- moderní víceúčelově arény s více než 6000 pevných sedadel s širokou nabídkou  účelového využití


Malé haly  mohou být postaveny sedadel a bez občerstvení, ale moderní malé haly mají speciální program jak zvýšit výnosy včetně občerstvení.
Nutno doporučit,  aby první projekt – studie nové haly - byla provedena na tak zvané „modulárním základě“, který umožní v průběhu let  dodatečné  rozšíření o sedadla pro diváky, případně včetně restaurace.

Ve snaze najít optimální řešení pro budoucí rekonstrukce by projektant neměl opomenout možnosti  a vzít v úvahu uspořádání jako:
velikost chladicí jednotky
hlavní stavební nosné konstrukce a základy na jedné straně haly projektovat již na začátku pro možnost dalšího rozšíření.
částečná možnost odstranění úpravy obvodových zdí
 
V tomto manuále  se zaměřujeme na malé  haly definované jako IIHF prototypy  přibližně s  500 místy  k sezení  a vybavené malou restaurací.

Malá hala do 2000 míst

Malá hala do 2000 míst


Víceúčelová aréna přes 8000 sedadel

Víceúčelová aréna přes 8000 sedadel