3.4 Materiály a konstrukční systémy pro umělé kluziště / manuál IIHF

V prvé  řadě je nutné si uvědomit a porozumět  rozdílu a účelu mezi  umělým kluzištěm  ve srovnání s běžnou budovou. Rozdílné rysy jsou:


- veliké teplotní rozdíly uvnitř haly od -4 0C do + 24 0C a tomu odpovídající rozdíly klimatu .  Požadavek na jeho kontrolu a udržení na stálé  hodnotě.
- rozdíly teplot vnitřního klimatu haly jsou příčinou vyvolávající problém s vlhkostí a tím i nutnost její kontroly.
- utěsnění stěn budovy je mnohem důležitější než tepelná izolace.
- velké zasklení průčelních fasád je příčinou zvýšených energetických  nákladů – optimální řešení je    hala většinou bez prosklení.


Nicméně obdobně jako u všech druhů budov existuje široká paleta konstrukčních řešení s přihlédnutím k možností  použití různých materiálů. Nečastější konstrukční systémy používané pro kluziště a arény jsou:

- klenuté  nosníky
- mřížový strop na sloupech
-  sloupová konstrukce

 

Konstrukční systémy
Konstrukční systémy

Příklady malých hal s různým konstrukčním řešením.
Hartwall Jaffa Arena Training Rink Eura, Finsko
Fakta
• výstavba v roce :               2000
• zastavěný plocha:            2520 m2 (70 x 36 m)  
• ledová plocha velikost:  58 x 28 m
• kapacita sedadel:             400
• bruslení sezóna   :            8 měsíců (srpen až březen)
• vstupné:                             44–72 €/hodina
• personál:                            2
• spotřeba tepla :                710 MWH/rok
• elektrická spotřeba:        710 MWH/rok
• spotřeba vody     :            2200 m3/rok

Projekt
Projekt této haly je jednoduchý. Místa stání a hráčské boxy jsou na protilehlých stranách. Čtyři  šatny   jsou na konci haly. Nad šatnami  jsou umístěny kanceláře včetně učebny a kavárny (bufetu). V prostoru pod sedadly pro diváky  je skladiště. Technika je umístěna odděleně v kontejneru mimo budovu.

Konsrukce
Pevná rámová konstrukce haly je zhotovena z lepeného laminovaného dřeva. Střešní konstrukce a stěny jsou vyloženy polyuretanovými prvky. Ve snaze vylepšit energetickou bilanci kluziště polyuretanové prvky zabraňující pronikání vzduchu jsou natřeny emisním laminátovým nátěrem na vnitřním povrchu. Prvky mají také akustickou úpravu, která ovlivňuje akustiku uvnitř haly. Fasáda je zhotovena z cihel a profilovaných kovových plechů.

 

Tréninková hala Hameenkyro, Finsko
Fakta
• rok stavby                                    1997
• zastavěná plocha                      2590 m2 (68 x 38 m)          
• ledová plocha                            58 x 28 m
• kapacita sedadel                       600
• bruslení  sezóna                        8,5 měsíce
• vstupné                                        59–104 € / hodina
• personál                                       1–2
• spotřeba tepla                           395 MWh/rok
• elektrická spotřeba                  490 MWh/rok
• spotřeba vody                           1100 m3/rok

Projekt
Čtyři šatny se sprchami jsou umístěny na podélné straně pod sedadly pro diváky. Na druhé straně haly je kavárna a tréninková místnost
Konstrukce:
Obloukový nosník je zhotoven z lepeného laminovaného dřeva. Polyuretanovými prvky je vybavena střešní konstrukce a stěny. Ve snaze vylepšit energetickou bilanci kluziště jsou polyuretanové prvky na vnitřním povrchu natřeny emisním laminátovým nátěrem zabraňujícím pronikání vzduchu. Prvky mají také akustickou úpravu, která ovlivňuje akustiku uvnitř haly. Průčelí - fasáda je zhotovena z profilovaných kovových plechů obložených dřevem a  vápennými cihlami.

 

 

Monrepos Arena Training Rink, Savonlinna, Finsko
Fakta
• rok výstavby                                   1999
• zastavěná plocha                          2420 m2 (67 x 36 m)
• ledová plocha                                58 x 28 m
• kapacita sedadel                           400
• sezóna                                              12 měsíců
• vstupné                                            léto 59– 83 € / hodina
• další čas                                            38–73 € / hodina
• personál                                           3
•   spotřeba tepla                              760 MWH/rok
• elektrická spotřeba                      720 MWh/rok
• spotřeba  vody                               3500 m3/rok

Konstrukce:
      Mřížová konstrukce haly podepřená sloupy je vyrobena z laminovaného  lepeného dřeva. Střecha a stěny jsou vyloženy polyuretanovými prvky.  Ve snaze vylepšit energetickou bilanci kluziště jsou vzduchotěsné polyuretanové prvky opatřeny nízkoemisním potahem, který je nalaminovaný na vnitřní povrch prvků. Prvky mají také akustickou úpravu, která ovlivňuje akustiku uvnitř haly.
Fasáda  je zhotovena z profilovaných kovových  plechů.

V tomto manuálu se soustředíme na sloupovou nosnou konstrukci, kde konstrukční materiál  můžeme rozdělit následovně:

-  ocelová konstrukce
-  dřevěná konstrukce
-  armovaná betonová konstrukce
-  kombinace ocel, dřevo, beton

 

Obr.5
  Vlastnosti materiálů hlavních nosných prvků

Pokud se modulární systém zdá být rozumný a možný, nejlepší flexibilitu umožňuje kovový nebo dřevěný konstrukční materiál. Pochopitelně  kvalifikovanými odborníky  lze případné další změny provádět s jiným materiálem  a systémem.
V plánu  na  změny  kapacity budovy, zvětšení, je nutné posuzovat doporučené změny s přihlédnutím k velikosti pozemku, dopravní situaci  a celému okolí.
Při uvědomění si  požadovaných změn je řada  možností  volby optimální  ceny   konstrukce,  která bude nižší než pozdější povozní náklady.