3.4.1 Konstrukční systém dle prototypu IIHF haly

Střešní konstrukce sestává z ocelových nosníků, z nichž každý je nesen dvěma betonovými sloupy.  V místech podpěry spodní rám nosníku spočívá na pružném nosném  podstavci, který je  přišroubován k nosnému betonovému sloupu.

Celá ocelová třešní konstrukce  ( kapitola viz 3.3.2) plave na vrchní části betonového rámu. Betonové sloupy spočívají na betonových základech.

Co se týče oblasti kde bude plánované kluziště postaveno, hraje při výběru nejekonomičtějšího konstrukčního systému velkou roli horizontální namáhání střešní konstrukce, jako je např. sníh.
Pokud zátěž sněhem není významná, pak ocelové nosníky mohou být ekonomicky nejúsporněji  instalovány nad  hlediště a kluziště při rozteči 40- 45 m a rozteč betonových sloupu může byt 6-8 m. Minimální výška volného prostoru mezi zaledněným povrchem a spodními trámy nosníků by měla být  alespoň  6 m.

Pro zabránění vážným problémům s vlhkostí způsobující korozi na strojním a elektro zařízení je nutné vybavit halu účinným odvlhčovacím zařízením.