3.4.2 Plášť, zastřešení / manuál IIHF

Hlavní funkcí pláště stadionu  je vzduchotěsnost, spíše než tepelná izolace.
Konstrukce pláště může být nejúčinněji vytvořena pouze pro splnění této hlavní funkce.
Většina užívaných střešních konstrukcí se skládá z následujících vrstev:

• vnější kovový obvodový plášť
• parotěsná zábrana
• tepelná izolace (10 cm až 15 cm skelná vlna) asi má být čedičová – přeloženo skalní
• izolace proti vodě

Plášť, zastřešení