3.4.3 Obvodové zdi / manuál IIHF

Vnější stěny hokejové haly jsou konstruovány, ve snaze zabránit pronikání vzduchu, s obložením  různými  kovovými  panely. Tyto panely sendvičového typu na vnitřní straně jsou vyloženy izolaci ze skelné vlny nebo polyuretanu a obě strany uzavřeny   plechovým krytem.

V případě plánovaných změn jsou tyto prefabrikované panely za relativně nízkých nákladů snadno vyměnitelné.
Tyto kovové panely jsou dodávány až v délce 8 m v různem provedení a úprav povrchu a barvě.
Nevýhodou použití těchto kovových panelů může být slabá odolnost  proti  mechanickým nárazům,  např. puků nebo vandalismu. Proto  se doporučuje v nižších partiích  vnější  stěny použít  betonové elementy a kovové panely  osadit  až od výšky cca 2,5 m.

Plášť