3.4.4 Struktura a uspořádání ledové plochy / manuál IIHF

Největší zvláštností hokejové haly je ledová plocha, která je složena z vrstev zeminy, tepelné izolace a z potrubí uloženého pod vlastní ledovou vrstvou. Moderní technologie zná možnosti použití nových materiálů a technologií, které v současnosti snižují energetické i provozní náklady. Za současného optimálního řešení výběru je běžným konstrukčním materiálem beton.
 
Písková vrstva (použita v hale ZS Litvínov) z energetického hlediska, je v důsledku o něco lepšího prostupu tepla (tepelné vodivosti) mokrým pískem proti betonu nebo asfaltu a slabší vrstvy písku nad chladicími trubkami (bez armování), výhodnější. Avšak využití pro ostatní sporty je bez následného dodatečného zakrytí podlahou nemožné.  Asfaltový nebo betonový povrch  je vhodný s výhledem na využití  haly po skončení sezony, např. míčové hry, kulturní akce apod..  Asfaltový povrch je lacinější než betonový,  náklady na chlazení jsou větší.

 

Typická uspořádání ledové plochy

Volba materiálu trubek (plast/kov) jejich vzdálenost rozmístění je otázkou investičních nákladu a energie. Chladící potrubí položené na betonové desce je umísťováno pokud možno nejblíže k povrchu betonové vrstvy ve vzdálenosti 20 – 30 mm s rozpětím 75 – 125 mm od sebe. Chladící trubky jsou napojeny do sběrného potrubí umístěného na kratší nebo delší strany mimo plochu. Potrubí ve tvaru U- je k betonové vrstvě přichyceno jednoduchým vázáním nebo ukládáno do speciálních kovových mřížek..

Sběrače