3.5 strojní a elektrické zařízení

Pro efektivní využití energetického zdroje je důležitý aspekt při plánování nových jednotek. Je řada možnosti úspor energie které mohou být zahrnuty v plánované výstavbě. Při plánování technického zařízení a konstrukce ledové haly je důležité vzít v úvahu typy plánovaných aktivit, speciálních požadavků a na požadavky různých uživatelů a skupin.
Tabulka 1 sumarizuje hodnoty spotřeby vzduchu pro vnitřní prostor haly v úvodu projektu.
Je důležité zahrnou tyto hodnoty do přípravného projektu s možností kontroly.

Tabulka 1