3.5.1.1 chladící jednotka / manuál IIHF

Chladící jednotka je složena z řady komponent které tvoří:
kompresor(y), výparník, kondensátor,expanzní nádoby-ventily a kontrolní systém.
Funkcí kompresoru je udržovat tlak a teplotu ve výparníku dostatečně nízkou aby se kapalné chladivo odpařovalo při teplotě nižší než je teplota media obklopující výparník takže dojde absorpci (tepla odebraného solance). V kompresoru páry ohřáté na vyšší teplotu a tlak než teplota chladícího media v kondensátoru, kondenzující a škrtícím ventilem jsou uvolňovány zpět na podmínky ve výparníku. Je možno říci že kompresor „ pumpuje“ teplo odebrané kluzišti do okolí v podstatě pracuje stejným procesem jako lednička.
Na trhu je řada typů kompresorů - nejběžnější jsou pístové a šroubové.. Chladící jednotky jsou běžně vybaveny dvěma kompresory
umožňující flexibilní nasazení.

Obrázek