3.5.2 Úprava vzduchu - klimatizace / manuál IIHF

Je velice nutné mít v prostorách haly účinné větrání. Klimatizační jednotka vhání čerstvý vzduch do prostoru haly a ostatních místností, současně ohřívá prostory a zabraňuje vlhkosti. Přívodní vzduch je nutno udržovat v dobré kvalitě. Kvalita vzduchu je ovlivněna emisemi lidí, stavebním materiálem budovy a prováděnou úpravou ledu, zvláště je-li prováděna stroji se spalovacími motory ( plyn, benzin, nafta).
Hala (budova) je rozdělena do dvou tepelných zón: kluziště a divácká zóna. Nejjednodušší a nejbezpečnější je vybavit prostředí dvěma větracími jednotkami jedna pro kluziště a druhá pro divácký prostor. Energii-šetřící faktor spočívá v kontrolovaném přívodu vzduchu, dle vyžadované kontrolované spotřeby.

Schéma  systému vzduchotechniky haly s odvlhčením a s výměníky pro rekuperaci tepla
Schéma  systému vzduchotechniky haly s odvlhčením a  s výměníky pro rekuperaci tepla