3.5.4 Topení / manuál IIHF

Topný systém je potřebný, aby udržoval příjemné prostředí v hale pro hráče i publikum. Tepelné podmínky současně  kontrolují  vlhkost vzduchu a zbraňují tvorbě mlhy a problémům s“ interním deštěm“. Teplo je potřebné pro přípravu horké vody do šaten, na úpravu ledu a rozpouštění sněhu ve sněžné jámě.

Využití odpadního tepla
     Odpadní teplo odebrané komprimovaným parám z kompresorů může krýt spotřebu tréninkové haly. Při navrhování  využití odpadního tepla je možno brát v úvahu nižší teplotní hladinu, která je  obvykle v rozmezí  30-35 oC.   Malá část tohoto tepla, tzv. extra teplo, je využíváno na vyšší teplotní hladině. Odpadní teplo je využíváno k předehřáti vody na úpravu ledu (rolba), k vytápění podloží kluziště, k ohřátí čerstvého vzduchu a rozpouštění ledové tříště ve sněžné jámě.