3.5.5 Elekrická energie / manuál IIHF

Elektrická energie je nutná pro chod chladicího zařízení, osvětlení, úpravy vzduchu, kavárny a pod. Součástí je rozvodna a trafostanice. Nouzové  osvětlení a větrání vč. návodů musí být k dispozici v případě výpadku elektrického proudu. Nouzové osvětlení může být zajištěno dieselovými generátory, nebo záložními bateriemi. Ve většině případů se vyplatí instalovat kompenzační rozvaděč pro regulaci jalového výkonu kapacitní kompenzací.

Osvětlení
Světla jsou tradičně rozmístěna podle jejich operačního účelu. Plný výkon  je vhodný pouze pro celkové osvětlení (kromě halových svítidel). Charakterické pro plný výkon osvětlení je vysoká spotřeba elektrické energie a  krátká životnost,  oproti tomu je  dobré osvětlení s možností dobré regulace. Výbojkové budoucí osvětlení vykazuje vysokou  účinnost a dlouhou životnost, ale špatnou regulovatelnost.

V poslední době byla vyvinuta řada nových svítidel které mohou nahradit stávající  lampy. Jedním z těchto výrobků jsou kompaktní zářivky,  jejichž předností je  vysoká světelná účinnost ( více světla/wat) a dlouhá životnost ve srovnání s běžnými žárovkovými lampami. Elektronika svázaná s těmito zářivkami umožňuje snížit provozní náklady na osvětlení až o 45 % ve srovnání se standardním systémem. S využitím senzoru vypínajícím a zapínajícím osvětlení lze  dále snížit energetické náklady. Osvětlení ledové plochy je vhodné plánovat s možností regulace dle potřeby.

Osvětlení