3.5.7 Automatizace a informační systém / manuál IIHF

Moderní automatizační prvky umožňují  řídit funkce různých systému jako např. větrání, teplotu vzduchu nad ledem, vlhkost, teplotu ledu apod. Automatický systém je schopen řídit systém ekonomicky i funkčně. Kromě výhod které přináší řídící systém, jsou zde  další funkce, které nelze opomenout, jako  např. informační a bezpečnostní systém.

Obr.18 Moderní informační a automatizační systémy kluziště
Moderní informační a automatizační systémy kluziště