3.5.8 voda a kanalizace / manuál IIHF

Voda je potřebná ve sprchách,toaletách bufetu, mytí ,úklidu a k úpravě ledu (rolba) Teplovodní systém musí být vybaven recirkulací k zajištění krátkého času ohřátí  a zabránit růstu bakterií.  Kvůli nebezpečí  výskytu  bakterií druhu  legionela musí být  horká voda  ohřívána alespoň na + 55 0C. Odpadní teplo z chladícího procesu může snížit spotřebu horké vody použitím k úpravě ledu,sněžné jámy apod.

V kanalizačním systému kluziště jsou dva zvláštní systémy kterým je nutno věnovat pozornost:odvodu vody z úpravy ledu a sněžné jámy. Povrchová vody  při odmražení  ledu je odvedena  drenážními trubkami  umístěnými  vně a kolem kluziště a nebo může být využita i pro jiné účely.