4.1 úvod / manuál IIHF

Je řada projektů nových budov účelově postavených po celém světě. Jejich výstavba je dána využitím dosavadních zkušenosti projektantů a investorů.To umožňuje jednoduché rozhodování   i když  ne vždy  rozhodují  profesionálové ve stavebnictví.

    Ice rink – kluziště – hokejové haly je nutno považovat za atypické stavby. Naneštěstí je řada  hal a arén postavených bez spolupráce  se specialisty a odborníky.Důsledkem toho jsou  potencionálně  možné   obtíže  během procesu stavby a provozu těchto hal. Z tohoto důvodu již projekt nové haly musí být dán po stránce projekce, provozu a účelu pro který je projektován.
      Moderní haly musí mít speciální vybavení  pro kontrolu vnitřního klimatu,teploty a vlhkosti.Tyto požadavky nelze srovnávat s běžnými stavbami. Pokud tyto požadavky nevezmeme v úvahu lze v krátké době   během 2 -3  let očekávat výrazné obtíže. Vysoká vlhkost vnitřního prostoru haly je příčinou koroze kovových konstrukcí a rozpadu dřevěných konstrukcí.
      Šetřit  v této oblasti vede v krátké době k vážným problémům. Příklad Finska kde v průběhu třiceti let byly postaveny stovky hal s dřevěnou konstrukcí, zanedbáním a podceněním kontroly vnitřní vlhkosti během 4 let provozu došlo k rozpadu a vážným provozním potížím.

    Vzhledem k stále se zvyšujícím počtu návštěvníků rostou i požadavku na kvalitu vnitřního klimatu.  Běžným požadavkem mnoha hal a arén je, aby teplota  v prvých řadách  sedadel nad ledem byla + 18 C kdy na povrchu ledu je teplota -4 C .

     Jednoduchá technická zařízení mohou vést k extrémně vysokým provozním nákladům Pokročilá technologie může snížit energetické i provozní náklady až o 50 % ve stávajících i projektovaných halách včetně  kvality klimatu pro diváky.

     Náklady za energii lze snížit  zvýšením energetické účinnosti.Tento požadavek hraje klíčovou roli v investicích  při plánování nových hal. Budoucí  úspěch dosažení nízkých provozních nákladů nutno zahrnout již do fáze plánování výstavby haly. Dobrý projekt s technickým výhledem a ve  spolupráci s obsluhou zařízení mají zásadní vliv na výši  provozních nákladů.
    
Úkolem tohoto manuálu je nabídnout  finanční a technologický přehled pro „ malý“  moderní zimní stadion jednoduché konstrukce (halu) který  nepředstavuje stadiony  zcela s nejnižšími náklady a nejjednodušší konstrukci.  

Tento prototyp  dává potencionálnímu zákazníkovi, provozovateli a investorovi možnost provozovat ekonomicky  úspěšně za současného poskytnutí  vysokých služeb divákům a s možnosti různých aktivit.
      Uvedený IIHF prototyp kluziště nabízí paletu služeb včetně vytvoření suché podlahy v krátkém čase na ledové ploše jak uvedeno  v kapitole 2.podobně jako u velkých více účelových arenách.