4.2 Stavební náklady / manuál IIHF

Různé typy konstrukčních řešení, výběr materiálu a vybavení mají základní vliv na výši stavebních  nákladů. Skupina  spolupracovníků sdružená kolem IIHF se rozhodla předložit projekt  prototypu  haly IIHF - IIHF ice rink prototype. Výsledkem toho rozhodnutí jsou předkládány základní technické prvky, uspořádání konstrukce,projekt a velikost zařízení. Technické řešení je detailně popsáno v kapitolách 3.3,3.4 tohoto manuálu

IIHF  prototype ice rink, Lemminkainen  Construction Ltd., 31.1.2002
Cenové náklady  dle DIN 276   -    Předběžná kalkulace
IIHF  prototype ice rink, Lemminkainen  Construction Ltd., 31.1.2002

Toto je kompletní cenový  rozpočet  prototypu haly dle IIHF.  V IIHF skupina pracovníků  upozorňuje, že předloženou kalkulaci nákladů nelze garantovat pro každý případ. Tato kalkulace dává pouze investorovi, podnikateli, sportovním nadšencům celkový cenový přehled pokud se  rozhodnou  postavit malé  umělé kluziště (halu). Mezi kontinenty a zeměmi stavební náklady se mohou změnit i když použijeme stejnou dokumentaci. Podkladem pro předložené cenové kalkulace v tomto manuálu jsou ceny odpovídající lokalitě  Mnichov –Německo. Nutno brát v úvahu  a uvědomit si že v některých zemích nižší  mzdové náklady na pracovní sílu  ve srovnání s Německem vedou automaticky k úsporám nákladů. V mnoha případech  však nízkou cenu pracovní síly kompenzuje nárůst poplatku za dovoz technologie případně vyšší počet zaměstnanců při nedostatku strojního vybavení. Pro výpočet nákladů byla vzata německá norma DIN-275 rozšířená ve střední Evropě. Na druhé straně je snadné rozpočet nákladů přetransformovat do jiné kalkulační formy.

V celkové sumě není uvedena cena stavební plochy a  technické vybavení. Tyto položky  nutno zahrnout do celkových nákladů dle vlastního uvážení.