4.3.1. provozní rozpočet - výdaje-náklady / manuál IIHF

 V provozu kluziště  největší položky tvoří elektřina,plyn a voda .Rovněž měsíční splátky  (viz kap.5) při externím financování např. použití  hypoték  mohou případ od případu hrát roli.
Údržba ledové plochy je 24 hodinovou nutnosti. Majitel jednoduše nemůže vypnout elektrický proud a odstavit chladící jednotku když je hala prázdná. Jsou však ověřené postupy jak provozovat halu ekonomicky.

      Je rovněž důležité pro využití daného zařízení vypracovat dohodu o spolupráci a využití  haly s místními  organizacemi. Běžnou cestou jak redukovat  pevné náklady  je dobrá dohoda s  místními společnostmi.-reklamními agenturami – prakticky sponzorink .Když je dělán finanční rozpočet provozních nákladů je možnost vzít v úvahu úkoly které by mohli plnit dobrovolníci a tím snížit provozní náklady. Tyto úkoly  by mohly být:

 • údržba zařízení
 • čištění
 • úprava ledové plochy  - rolba


Rovněž je nutné vypracovat  a předložit smlouvy se specializovanými firmami  vybavené experty    na údržbu chladícího zařízení a ledové plochy.

Seznam měsíčních výdajů:

 • finanční náklady
 • elektřina
 • plyn
 • voda kanalizace
 • pojištění – riziko,vlastnictví
 • daň z nemovitosti
 • další daně poplatky a licence
 • telefony
 • kancelářské výdaje
 • úklid
 • úklid odpadků
 • údržba  zařízen
 • osobní nákladyPersonál
Všechna  kluziště  mají-li  být úspěšná vyžadují  kompletní, dobře sehraný  kvalifikovaný personál.Jak zmíněno dříve  pro zprovoznění ledové haly  je podstatná cena. Je důležité mít kolektiv,který rozumí  obchodu s chladem a je schopen provozovat zařízení s maximální  rentabilitou a profesionalitou. Vzhledem  k tomu  že zařízení je v provozu 18 hodin denně  a 7 dní v týdnu je nutné k zajištění provozu mít k dispozici odpovídající počet provozních hodin obsluhy.

     V některých zemích k pokrytí těchto hodin jsou najímání dobrovolníci. Je třeba si uvědomit že  na základě průzkumu dobrovolnicí nepracují eticky a chybí jim  technické znalosti.Pro úspěšný provoz je nutno zajistit plný stav. Pro mimořádné  veřejné  akce je nutné zajistit plné obsazení- 
 
  Rink manager je klíčovou postavou  pro hladký chod.Musí dohlížet na celé spektrum provozovaných aktivit a služeb respektovat povinnosti: při spolupráci s veřejnosti-. Manažer musí být hybnou silou celého zařízení.

Aktivita manažéra kromě smluv není limitována v následujících oblastech:

 • personální administrativa
 • starost o lidské zdroje
 • časový rozvrh bruslení
 • smlouvy  s obsazením ledové plochy
 • marketing
 • starost o údržbu
 • sestavení rozpočti


     Je nezbytné mít k dispozici dva asistenty ( provozní techniky) Asistenti manažéra dohlíží na provoz zařízení o večerech a víkendech. Jsou zodpovědní za harmonogram obsluhy údržbu zařízení a plní úkoly ve styku s veřejností.Jsou rovněž odpovědni za údržbu a obnovu ledové plochy.Zařízení musí mít  na plný úvazek pracujícího sekretáře  který plní úlohu recepčního, registrátora a rekvizitáře.Sekretář musí mít přehled o nabízeném a probíhajícím  programu na kluzišti a znát odpovědí na otázky ve styku s širokou veřejnosti.

    Mimo tyto osoby je třeba mít k dispozici 2 až 3 osoby  pracující na částečný úvazek starající se o večerech a víkendech o ledovou plochu a čistotu   v celé hale.  
    Tak jak se mění a vyvíjí průmysl chladu ve světě je důležité školit informovat osazenstvo o posledním vývoji v tomto  průmyslu. Plán školení umožňuje obsluze a operátorům využit všech nových poznatků a tím pracovat efektivněji a s nižšími náklady.Finanční rozpočet by měl být vytvořen tak, aby pokryl náklady na zaškolovací kurs,registraci a výlohy. 

     V mnoha zemích za program  využití a obsazení ledové plochy odpovídají hokejové  nebo kraso kluby.  V jiných částech světa v závislosti na typu kluziště a regionu  jsou podmínky provozu podřízeny plnému využití  osazenstva.  Vše by měl zvládnout ředitel krasa navrhnout a vytvořit program výuky bruslení a krasobruslení. Tato osoba by měla působit jako vyučující profesionál krasobruslení s možností najmou další  kraso-kouče a koordinovat celý krasobruslařský program.Ve stejném stylu by měl pracovat hokejový ředitel určující program a využití haly.Je-li to  nutné může být angažován  ředitel pro marketing  který by vytvářel a propagoval různé programy  využití haly pro širokou veřejnost.        
           
 V případě že na stadionu bude instalován stánek nebo reklamní obchod provozovaný v rámci licence bude požadováno aby  byl jmenován manager pro koncese a manager pro  reklamní obchodní stánek.

Osobní seznam

 • ředitel kluziště
 • technický personál (2)
 • administrativa   sekretář
 • provozní technik – částečný úvazek (2)
 • částečný úvazek-údržba

Rozložení výdajů

Lze poznamenat  že kluziště se dvěma ledovými plochami lze provozovat  se stejným počtem zaměstnanců  jako kluziště s jednou plochou. Např. náklady za energii  mohou být  sníženy a vyváženy s dvojnásobením provozní kapacitou.

Pro kluziště – halu dle prototypu IIHF v Evropě průměrné roční výlohy v roce 2001 se pohybují v rozmezí 300,00-400,000 €