4.3.2 zdroj příjmů / manuál IIHF

Zajistit  úspěšný provoz umělé ledové plochy znamená nabídnout program a aktivity pro každého příslušníka společnosti.Čím více potenciálních uživatelů haly tím větší úspěch pro provoz haly.Je řada návodů jak udržet prosperitu ledové plochy ale aktuální  výnos se velice liší v závislosti na místní komunitě,okruhu návštěvníků a prostřed.

Příjmové kategorie
 
Další klíč k úspěchu  je nabídnout  návštěvníkovi haly permanentní časovou vstupenku. Majitel časově neomezené vstupenky  má možnost  návštěvy haly pokud se děje něco zajímavého na ledě, účastnit se lekce bruslení, soustředit se na hokej nebo krasobruslení, soutěžit jako mladí účastníci ve vybraném sportu a potom vybaven vlastní výzbroji  možnost zahrát si rekreační hokej s dospělými  nebo věnovat se programu krasobruslení.

Je důležité pro vaši halu vytvořit úspěšný harmonogram.Je několik „nejlepších způsobů“ které je třeba  sledovat a poté uplatnit  v pravý čas.

Roční příjem ledové haly dle prototypu IIHE v Evropě v roce 2001 se pohyboval v rozmezí 250000-350000 Euro. Důležitou položku v příjmech muže tvořit  příjem  za reklamu uvnitř haly  a výhradní právo na reklamu.