AMIENS - Francie

Sportovní hala Coliseum Je v centru města a byla vybudována v roce 1966 ?? kdy byl slavnostně tento komplex otevřen pod jménem po baronu Pierre Coubertin. Majitelem komplexu je město a provoz zajišťuje městská organizace k tomu určená .

V roce 1989 byl komplex rozšířen o druhou ledovou plochu s hledištěm pro 3.000 diváků.V letech 1991 -93 se připravoval projekt na další rozšíření a modernizaci celého areálu včetně finančního zajištění.V době 1993 - 94 zde probíhal archeologický výzkum , protože při hloubení základů se narazilo na pozůstatky z osídlení z Říše římské.Celý komplex po přestavbě, kdy byl modernizován a rozšířen o plavecký bazén a menší aquapark byl slavnostně otevřen 5.června 1996.Současně byl modernizována i zimní hala ,kde byla zvýšena kapcita pro diváky na 4.000 míst.Přestavba stál více než 30 mil E.

Amiens

Původní hokejová hala slouží nyní jako treninková a má kapacitu 600 diváků, kromě hokejistů ji využívají krasobruslaři a pořádají zde i disko bruslení proveřejnost. Strojovna chlazení je osazena 3 kompresory od fy STAL SRM.Chladící systém je nepřímý.V primární části je čpavek a v sekundérní části je glykol.Led je upravován dvěma rolbami OKEY 3000.Provoz a údržbu chladícího zeřízení zajišťuje specializovaná firma.Zatímco velká hala je provozována 8 měsíců, v tréninkové hale je celoroční provoz.V tréninkové hale vyřešili obnovu chladící desky tak, že nové plastové trubky jsou zasypány na původní betonové ploše pískem.Je zde i půjčovna bruslí s 1.500 páry různých velikostí.Nájemné pro kluby je relativně levné, organizovaná mládež má bruslení zdarma.Součástí komplexu je i hala pro míčové sporty v níž se provozují všechny druhy míčových her a má kapacitu 1.500 diváků.

Amiens vstup

Další částí komplexu je 50 m plavecký bazén za nímž se nachází menší bazén určený pro aerobic.V této části je i Aquapark.V plaveckém bazénu na čelní straně jsou vystaveny pozůstatky z římských lázní , z doby císaře Vespasiána, které zde byly objeveny při archeologickém výzkumu pří výstavbě komplexu.
Obyvatelé města po zaplacení poplatku 15 E na měsíc mohou využívat vyhrazenou část bazénu během příslušného měsíce libovolně dlouho.
Provoz celého komplexu zajišťuje 120 zaměstnanců a roční náklady dosahuji cca 8,5 mil Euro.V tomto komplexu po modernizaci byly uspořádány mnohé evropské a světové soutěže v různých sportech. Taktéž i mnohá mezinárodní utkání francouzských národních mužstev.