Dopis předsedy Sdružení zimním stadionů

Předseda Sdružení zimních stadionů ČR pan Miloslav Šeba se sešel s předsedou Národní sportovní agentury panem Hniličkou aby dohodli možnost dotací pro zimní stadionu, které finančně zasáhla pandemie COVID 19.

Prosíme Vás o napsání kdo by dotace vyučil a jakou formou provozujete Váš zimní stadion (město, klub, příspěvková organizace atd.)

Zasílat na email vbro@centrum.cz

Soubor: