Dostavba a rekonstrukce zimního stadionu v Litoměřicích

Kalich Arena je nově vybudovanou víceúčelovou sportovní halou, která se nachází v Litoměřicích. Pětadvacetitisícové město leží na hranici úrodné Polabské nížiny a malebného Českého středohoří přímo na soutoku řek Labe a Ohře.
Otevřením nově vybudovaného Mostu generála Chábery se výrazně zlepšila dopravní dostupnost Litoměřic vzhledem k Praze a dálnici D8 propojující hlavní město se severozápadní částí České republiky. Při využití této nové komunikace, od které leží Kalich Arena pouze několik set metrů, je Praha dosažitelná v horizontu 40 minut. V centru se nacházejí také dvě vlaková a jedno autobusové nádraží. Vzdálenost od letiště v Praze Ruzyni je okolo jedné hodiny.
Litoměřice nabízejí bohaté sportovní i kulturní vyžití. V okolí je budována rozsáhlá síť cyklostezek, bohatá příroda umožňuje pěší výlety v rovném i kopcovitém terénu. Příjemné prostředí okolních chráněných přírodních rezervací nabízí vhodný prostor k relaxaci i tvrdému sportovnímu tréninku ve venkovním prostředí. Na řekách Labe a Ohře je možné využít jak lodní výletní dopravu, tak i provozovat vodní sporty.

Kalich aréna


Kalich Arena byla otevřena 10. května 2010. Komplex se skládá z několika částí:
- hala pro lední a inline hokej s kapacitou 1 740 míst k sezení
- víceúčelová tělocvična pro sálový fotbal, tenis, volejbal, nohejbal apod.
- tělocvična pro judisty
- posilovna
- rehabilitační linka – sauna, pára, vířivka, masáže
- ubytovna se 44 lůžky restaurace pro ubytované sportovce
- klubovna s audiovizuální technikou
- šatny pro sportovce
- VIP salónky


K aréně je přidružen i dostatek parkovacích ploch vč. kamerově střežených a uzamykatelných parkovišť. Celý objekt je pod neustálým kamerovým dohledem, který je napojen i na okruh městské policie. Areál také splňuje nejpřísnější požarní a ekologické požadavky.
Ledová plocha má rozměry 59,5 a 29,5 metrů a odpovídá standardům IIHF. V letním provozu je zde umístěna plocha pro inline hokej, která se dá využívat i k sálové kopané. K ledové ploše samozřejmě patří potřebné příslušenství – osvětlení s výkonem 1 500 lux (splňuje podmínky pro televizní přenosy), moderně vybavené šatny pro sportovce a rozhodčí, hlediště s kapacitou 1 740 sedících diváků. Celý prostor je odvětráván vzduchotechnikou, která slouží k udržení příjemné teploty prostředí pro diváky a sportovce i v zimních měsících.
Hlediště na severní straně je osazeno 1 740 sedačkami. Součástí tribuny jsou sociální zařízení pro návštěvníky vč. tělesně postižených, pokladny a občerstvení s přilehlým rozsáhlým ochozem. Dění na ledové ploše je možno sledovat také ze dvou balkónů umístěných v rohu jižní budovy a z VIP salónků nad střídačkami.


Areál nabízí kromě ledové plochy také další sportoviště. Velká tělocvična je určena pro mnoho halových sportů, např. tenis, fotbal, volejbal apod., jsou zde k dispozici cvičební pomůcky. Rozměry 35 x 19 m zaručují dostatečný prostor i pro početnější skupinu sportovců, kteří mají své šatny ihned u vchodu do haly. Povrch tělocvičny tvoří speciálně připravený taraflex.
Menší tělocvična o rozměrech 17 x 12 m je vybavena žíněnkami pro nácvik bojových sportů. Nachází se na západní straně stavby a okny je vidět na ledovou plochu. Obě tato sportoviště jsou také odvětrávána.
V prvním patře je umístěna rehabilitační linka skládající se ze sauny, páry, vířivky, odpočívárny a masážní místnosti. Kapacita sauny a páry je patnáct lidí, vířivou vanu může využívat až deset osob najednou. Veškerá technologická zařízení jsou na nejmodernější úrovni.


Objekt nabízí také recepci, ze které se personál stará o pohodlí návštěvníků, a příjemnou vstupní halu s dostatkem míst k sezení a možností popíjení nápojů z automatů umístěných v blízkosti této haly.
Areál nabízí také 22 prostorných dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou umístěny v prvním a druhém patře budovy. Do těchto prostor je možné využít i výtah, především pak u osob se sníženou tělesnou pohyblivostí.
Pro ubytované slouží restaurace v prvním patře, která je určena k servírování snídaní, obědů a večeří. Po celý den jsou ve vstupní hale v provozu automaty nabízející nápoje a drobné občerstvení.
Zimní stadion se začal v Litoměřicích stavět v roce 1969, dostavěn a zkolaudován byl v roce 1972. Výstavbu ZS provedly Vojenské stavby Litoměřice. Byl to otevřený zimní stadion, na tehdejší dobu byl  velmi moderní s kapacitou 5000 míst. Po otevření byl stadion využíván k tréninkům a zápasům dvěma kluby – Duklou Litoměřice a Rudou hvězdou. Dukla se do Litoměřic přestěhovala ze zimního stadionu v Lovosicích a Rudá hvězda práv vznikala.
Zimní stadion neměl vlastní strojovnu chlazení a výrobu ledu zajišťovaly litoměřické mrazírny, které se nacházely v těsné blízkosti ZS. V roce 1985 byl Sportprojektem Praha zpracován projekt rekonstrukce a dostavby ZS, který ale nakonec nebyl nikdy uskutečněn. v roce 1988 byly vybudována střešní ocelová konstrukce, kterou vyrobily Válcovny Chomutov, montáž provedl podnik Hutní montáže Ostrava. Zastřešení proběhlo v letním období, takže nedošlo k omezení činnosti obou litoměřických hokejových klubů.  Rok 2002 přinesl ukončení provozu litoměřických mrazíren, proto byla vybudována vlastní strojovna chlazení. Výstavbu provedla firma Tipex Praha. V roce 2004 byly rozšířeny objekty šaten sportovců, tato nová stavba je součástí zázemí i dnes (pravá část šaten).

Kalich aréna


V roce 2005 se zrodil první novodobý záměr dostavby ZS, především kvůli vyřešení nevzhledné konstrukce střechy a bylo rozhodnuto, že její zakrytí bude využito k rozšíření zázemí ZS. Začala tak příprava projektové dokumentace k podání žádosti z různých dotačních titulů, kterou připravovala firma h-projekt s.r.o. Praha. Projekt se neustále měnil hlavně kvůli úpravám typu možné dotace, protože ty nebyly pro ZS vhodné a tudíž byla minimální šance na získání dotačních prostředků. Tyto dotace původně řidil Společný regionální operační program (SROP), který je souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které mohly být v období 2004—2006 podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1. V této době navázalo město spolupráci se společností SN Consultancies, která sídlí v Bruselu a jejich kontakty hrály významnou úlohu při získávání dotačních prostředků pro ČR, resp. pro ROP. Tato spolupráce trvala od roku 2004 do r. 2008.


V letech 2007 – 2013 jsou dotační programy rozděleny např. podle tematických okruhů nebo regionů. Právě z Regionálního operačního programu NUTSII Severozápad (ÚK, KV) se podařilo po úpravě projektové dokumentace v roce 2007 získat v roce následujícím dotaci. ROP je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žádost byla podána hned v první možné výzvě a v červnu 2008 Město uspělo. Z prioritní osy 1 Regenerace a rozvoj měst, oblasti podobory Regenerace a revitalizace středních a malých měst se podařilo získat 208 milionů korun, což v podle původního projektu (225 mil.) představovalo 92,5 %. Město při zpracování žádosti spolupracovalo s externími firmami, které měli na starosti různé přílohy potřebné k úspěchu žádosti. Při hodnocení žádosti hrály roli různá hodnotící kritéria, jejichž přehled je uveden v Příloze č. 4 – Přehled hodnotících kritérií (užitek pro obyvatele, vliv na ŽP apod.), nebo také účast Města v projektu Zdravé město a zdravé finance města, tedy jeho nezadluženost.

Kalich aréna


Samotná realizace stavby byla zajištěna dodavatelsky prostřednictvím odborné firmy vybrané na podkladě výběrového řízení. Dodavatel zajistil realizaci vlastními profesemi a technikou bez účasti investora. Investor zajistil prostřednictvím vlastních stávajících zaměstnanců nebo externího specialisty výkon stavebního dozoru. Dostavba a modernizace zimního stadionu byla prováděna postupně. Byly stanoveny termíny zahájení stavby v roce 2008 a dokončení stavby v roce 2010. Vzhledem k technologickému postupu stavby a maximálně přípustné délky realizace projektu nebyl projekt rozdělen do etap. Přesto realizace probíhala postupně po jednotlivých objektech a po ukončení vznikl logicky kontrolovatelný agregovaný celek.

Popis jednotlivých objektů zimního stadionu
Objekt A    Vstup sportovců, recepce, občerstvení, šatny sportovců, technické a provozní zázemí stadionu, ubytovna, regenerace sportovců, kancelářské prostory
Objekt B    Víceúčelová tělocvična se skladem a strojovnou VZT
Objekt C    Pokladna, WC diváků, bufet diváků
Objekt D    Malá tělocvična, sklady
Objekt E    Stavební a statické úpravy tribuny a betonových schodišť, pohledové sjednocení betonových povrchů tribun, ochozů a opěrných zdí
Objekt F    Vnitřní úpravy a nátěry ocelové konstrukce zastřešení, zateplení a hydroizolace střechy, systémový fasádní obklad atiky střechy
Objekt G    Venkovní stavební úpravy, oplocení, parkoviště, chodníky, zelené plochy


Kalich aréna


Smlouva o poskytnutí dotace z ROP byla podepsána 11. 11. 2008 a stavba byla předána vítězi výběrového řízení firmě Chládek a Tintěra dne 27. 11. 2008. Do konce roku ZS fungoval bez omezení a v roce 2009 byl uzavřen. V roce 2010 byl objekt za přispění dalších subdodavatelů stavebně dokončen. Interiér byl vybaven společnosti STARKON Nová Říše s.r.o., stavba i interiér byl uskutečněn podle projektové dokumentace společnosti h-projekt s.r.o. Praha. Oficiální otevření proběhlo 10. května 2010.
Po uvedení do provozu začal prostory sportoviště využívat hokejový klub HC Stadion Litoměřice, judisté Sport Judo Litoměřice, basketbalisté dívčího klubu TJ Slovan Litoměřice, florbalisté organizovaní pod hlavičkou Litoměřické florbalové party nebo tenisté litoměřického Slavoje.

Kalich aréna

Litoměřická Dukla zanikla v roce 1991 a Rudá hvězda byla přetransformována na civilní oddíl TJ ODDM Stadion Litoměřice. V této podobě oddíl působí dodnes, i když pod jeho křídla již nespadají jiné oddíly, jako např. plavání. Stadion Litoměřice vždy preferoval mládež před mužstvem dospělých, Vyrostli zde hráči, kteří později hráli v týmech nejvyšší české soutěže, v NHL i reprezentaci, např. Radek Kampf, Milan Toman, Milan Hnilička, Radek Hamr, Martin Škoula, Kamil Kreps, Petr Přikryl, Michal Birner, Tomáš Svoboda nebo Jakub Bartoň.
Teprve v roce 2005 po návratu některých odchovanců z Ústí n. L. se podařilo vybudovat celek, který v sezóně 2007 / 2008 začal působit ve II. lize. Vzhledem k zahájení rekonstrukce se musel od ledna 2009 celý klub přestěhovat do Lovosic. V roce 2010 se v lovosickém „azylu“ podařilo hokejistům HC Stadion Litoměřice vybojovat postup do I. ligy ČR. Ve stejné sezóně se zadařilo i mládeži, když dorostenecké týmy vybojovaly účast v Lize mladšího a staršího dorostu.
 Při rozhodování o podání přihlášky do druhé nejvyšší soutěže hrála dostavba sportoviště významnou roli, bylo nutné mj. sladit dotační podmínky s působením profesionálního sportovního týmu v areálu, což se ve spolupráci s ROP podařilo. Jelikož se vedení města Litoměřice rozhodlo, že v moderním stánku by měl být k vidění opravdu kvalitní hokej, který by první liga litoměřickým občanům nabídla, podpořila účast týmu mimořádnou dotací.
V premiérové prvoligové sezóně byl cíl splněn a mužstvo se vyhnulo baráži. Postup do play-off unikl Stadionu o pouhých 16 sekund. Přesto byla sezóna úspěšná a 13. místo znamenalo naději pro příští ročník. Dostavěná Kalich Arena nalákala do hlediště jen na zápasy první ligy přes 32 tis. diváků.

Kalich aréna


I v sezóně 2011 / 2012 si našlo na základní část první ligy přes 30 tis. diváků, dalších takřka 5 tisíc vidělo utkání play-out, do které se tým po neúspěšném závěru základní části propadl.  Kapacita 1740 diváků byla několikrát zcela naplněna. Své diváky si našla i utkání Ligy juniorů, kterou Stadion, který neuspěl v kvalifikaci, před začátkem soutěže odkoupil z Jablonce n. N.
Okolo 10 tis. návštěvníků využilo možnosti sledovat utkání mládežnických a žákovských týmů hokejového nebo basketbalové klubu.
Areál je také celoročně využíván k soustředěním týmů různého sportovního zaměření, ovšem hlavní část tvoří hokejisté. Pravidelně se zde konají soustředění hokejových mládežnických reprezentací (U16 – U20), každý měsíc přijíždějí reprezentanti ČR ve sledge hokeji. Především v období letních prázdninových měsíců je kapacita Kalich Areny plně využita tréninkovými kempy mládežnických a žákovských celků. Ubytovna zaznamenala v letech 2010 a 2011 celkem 3.500 lůžkodnů.


Od září do března probíhají na ledové ploše bruslení pro veřejnost. Za dva roky provozu navštívilo veřejné bruslení takřka 18 tis. bruslařů z Litoměřic a okolí. Ve všední dny je dopoledne plocha k dispozici základním a mateřským školám. Díky spolupráci s hokejovým klubem je těmto organizacím nabízena odborná pomoc při organizaci jejich pobytu na ledě. Kalich Arenu také využívají místní hobby týmy a sportující veřejnost (ledová plocha, tělocvičny).

Ing. Jan Fišera
manažer provozu Kalich Areny