Dotazník

Žádáme všechny provozovatele a vedoucí ZS o vyplnění krátkého dotazníku , který přikládáme k tomuto dopisu. Spolu s vedením ČSLH se snažíme podmínky a možnosti ZS ve vztahu k dohrání mládežnických a amatérských soutěží v ledním hokeji v sezoně 2020/2021.
Za vyplnění dotazníku a rychlou odpověď předem děkujeme. Vyplněný dotazník zasílejte na adresu: vbro@centrum.cz
Příloha dotazník.

Soubor: