Druhý běh školení rolbařů a ledařů

Letošní 2. běh školení rolbařů - ledařů se koná na ZS v Hradci Králové, viz pozvánka.
Školení se koná v termínu 9. - 12. září 2019.
Pokud tedy máte o tuto akci zájem, odešlete neprodleně přiloženou přihlášku na adresu sekretariátu SZS. Přihlášky budou přijímány v došlém pořadí.
Je možné se přihlásit u sekretáře SZS ČR Vladislava Bejčka a to telefonicky na číslo +420 731 899 533 nebo nejlépe na e-mail: vbro@centrum.cz.
Termín podání přihlášek je do 30. srpna 2019.

Přihláška a pozvánka je v příloze.