Motorová rolba na prodej

DerolMěsto Náchod vyhlašuje nabídku majetku k odprodeji motorová rolba pro úpravu ledové plochy.


Na základě usnesení č.  57/1582/12 Rady města Náchod ze dne 20. 03. 2012 nabízí Město Náchod k odprodeji :
Motorovou rolbu pro úpravu ledové plochy.
Základní údaje o vozidle:
- typ Derol 99-P-D clasic – hydrostat -
-Do provozu : srpen 2006
-typ motoru : zetor 7201
-výkon : 54 kw
-pohonné hmoty : LPG
-hmotnost : 4500 Kg
-stav moto hodin : 2.441 mh
Vozidlo je pojízdné, dle znaleckého posudku svým stavem odpovídá stáří.
Znaleckým posudkem byla stanovena cena 449 000,-Kč včetně DPH.
Místo a doba pro podání nabídek
Písemné nabídky v uzavřené obálce s označením“Neotvírat - nabídka prodej motorová rolba“ je možno podávat do 15. 04. 2012 do 11.00 hodin na adresu Město Náchod, odbor investic a rozvoje města, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod ,nebo osobně v zapečetěné obálce na podatelně MěÚ Náchod. Kriterium výběru je výše nabídnuté ceny.
Doplňující informace a dotazy lze uplatnit, popřípadě prohlídku vozidla domluvit osobně nebo telefonicky na tel. čísle 604 839 771, Ing. Jaroslava Justová, ředitelka SZMN.
Výherce výběrového řízení bude informován do 14 dnů po rozhodnutí kompetentního orgánu Města Náchod. Město si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.
Komise pro otvírání  a posouzení obálek s nabídkami:
Jan Birke-starosta, Ing. Tomáš Šubert-místostarosta, Mgr. Drahomíra Benešová-místostarostka, Ing. Ladislav Šimek-vedoucí odborů správy majetku a financování, investic a rozvoje, Ing. Jaroslava -ředitelka Sportovních zařízení města Náchod.


Vyvěšeno
od: 23. 03. 2012
do: 16. 04. 2012

 

Info na tel. čísle 604 839 771, Ing. Jaroslava Justová, ředitelka SZMN.