Pozvánka na školení strojníků a rolbařů-ledařů

Školení strojníků, rolbařů - ledařů zimních stadionů

První běh školení v nové podobě se koná:

29.06. - 02.07. 2020
Na ZS v Hradci Králové

Pokud tedy máte o tuto akci zájem, odešlete neprodleně přiloženou přihlášku na adresu sekretariátu SZS. Přihlášky budou přijímány v došlém pořadí. Je možné se přihlásit též telefonicky na číslo:
731 899 533 - po dohodě možný nástup i v neděli 28.06.2020
nebo nejlépe na e-mail: vbro@centrum.cz
Sekretariát SZS ČR Pražská 480, 337 01 Rokycany
Vedoucí školení Bejček Vladislav, mobil: +420 731 899 533
nejpozději do 22.06.2020
Pozor kapacita omezena na 30 osob !!!!

Dovolujeme si upozornit, že za kvalifikaci obsluhy strojovny, roleb a úpravu ledové plochy zimního stadionů nese plnou odpovědnost provozovatel zařízení v souladu Provozním řádem ZS, návodem k obsluze strojovny, interními předpisy zaměstnavatele, návodem k obsluze Rolby a Provozním řádem na úpravu ledové plochy. Úspěšní absolventi našeho školení získají Osvědčení, které dosud všechny IP (Inspektorát práce) i ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) uznávají jako jeden z kvalifikačních předpokladů obsluhy strojovny, ledové plochy a roleb. Účastníci školení budou proškoleni na BOZP a první pomoc při práci se čpavkem, na obsluhu tlakových nádob.

Vložné základní školení 4.750,- Kč /nečlenové 5.550,-/ na osobu.(v ceně je ubytování a strava)