Předmluva manuálu IIHF

Hala s umělou ledovou plochou  dnes může byt postavena kdekoliv  na poušti  nebo na jih od rovníku. Problémy spojené s vybudováním  hokejové haly lze  shrnout do dvou otázek:
1. jak začít ?
2. není to příliš  nákladné ?

SZS Vám předkládá  materiál , který je překladem originálu příručky IIHF  ICE RINK MANUAL , který jsme  upravili a doplnili tak, aby byl pro všechny zájemce o výstavbu  zimních stadionů dobrým pomocníkem.Doufáme, že Vám tato příručka pomůže  orientovat se při výstavbě a provozování zimních stadionů.Věříme, že po přečtení tohoto materiálu se ozvou projektanti, dodavatelé jednotlivých technologií a provozovatelé i ostatní zájemci o výstavbu a provozování s případným doplněním jednotlivých kapitol.Případné Vaše připomínky ihned uveřejníme a předem za ně děkujeme.

 

Počátky hokeje v Kanadě
(Photo : National Archive of Canada)
V ranných letech se hrál hokej  na  otevřených kluzištích.  Nic nemohlo by být krásnější  (jak  ukazuje obrázek a scenerie  z roku 1910¨)  když teplota klesla pod  bod mrazu. To vše za pár hodin se ale mohlo změnit. Metelice, prudký déšť nebo teplota nad nulou donutily aktéry k přerušení hry případně zrušení celého turnaje.
To byl výchozí podnět pro budování hokejových hal s umělou ledovou plochou.

 

Úvod
Výstavba ledových ploch a zimních stadionů – manuál.
Tento a ostatní články , které budou uveřejňovány v našem časopise se budou týkat problematiky spojené s výstavbou umělých ledových ploch a hal a  dalšími otázkami, které s touto tématikou souvisejí.Budou zde shrnuty poznatky z literatury a příruček z celého hokejového světa se zaměřením na ČR, včetně legislativy a platných předpisů . Doporučení uveřejněná v tomto materiálu  mají pomoci budoucím investorům a provozovatelům zimních stadionů a hal z hlediska provozování, rekonstrukcí, provozních předpisů a  ostatních doporučení.
Cílovou skupinou tohoto materiálu jsou hokejové kluby, které mají ambice vybudovat městské kluziště a rovněž lidé v rozhodovacích pozicích  v  rámci lokálních komunit a  podnikatelé v oblasti stavebnictví i ostatní zájemci o provozování zimních stadionů
Toto je první manuál  svého druhu zpracovaný pro ČR , týkající  se  stavby a provozu hokejových hal.

Trochu historie
Na začátku všeho bruslení byly přírodní ledové plochy ,které vznikaly  na rybnících a řekách.Tyto plochy byly k dispozici v závislosti na délce zimy.Proto hokej byl nejvíce rozvinut v Severní Americe Skandinávii a v SSSR ale také v  ostatních severských státech. Tam byly budovány  nejdříve  přírodní  umělá kluziště  pro lední hokej a to byl ten důvod proč tyto státy  a ostatní severské země měly náskok v před ostatními Samozřejmě i u nás na přírodních ledových plochách se bruslilo a později se začal hrát i lední hokej.První zmínky o budování led.ploch i uměle chlazených ve světe je z roku 1876 v londýnské čtvrti Chelsea ledová plocha o rozměrech 76x 22m, chladivo CO2 nepřímé chlazení – glycerin a u nás to byl Zimní stadion v Praze na Štvanici otevřen v roce 1931.

V raných letech se hrál hokej  na  otevřených kluzištích.  Nic nemohlo by být krásnějšího  než hrát v  přírodě  ( jen  když teplota klesla pod  bod mrazu ). To vše se ale mohlo za pár hodin změnit. Metelice, prudký déšť nebo teplota nad nulou si vynutily přerušení hry případně, zrušení celého turnaje a také  mohlo dojít k  znehodnocení celé plochy.To byl podnět pro budování  uměle chlazených ploch a tedy otevřených zimních stadionů ,  později i zastřených hokejových hal.

Pokrok v chladící technologii koncem  devatenáctého století umožnil lidem bruslit na umělé ledové ploše dokonce uprostřed velkých měst.Dnes díky pokročilé technologii a s lepšími izolačními materiály , které umožňují  lepší využití energií  a tedy úsporu energie, je možné v každé zemi kdekoliv na světě postavit a provozovat umělá kluziště.                      

V začátcích  byl , lední hokej  omezen. Hokej mohl být hrán pouze tam   kde byl k dispozici přírodní led  od prosince do konce března. Nebyla to dlouhá sezóna. To byl důvod proč  Severní Amerika, Skandinávie, dřívější  Sovětský svaz a několik ostatních zemí mělo náskok  před ostatními zeměmi. Dnes, mezinárodní  federace ledního hokeje sdružuje  63 národních členských federací .  Mezi země  s hokejovým programem  lze zahrnout Spojené arabské emiráty, Izrael, Jižní Afriku , Austrálii a Singapur a Spojené Státy  Americké kde se i ve městech  jako jsou Los Angeles, Tampa. Florida a Dallas se hraje hokej na vysoké úrovni.

Podmínkou pro tyto města  je  samozřejmě, mít k dispozici zimní halu s uměle chlazenou ledovou plochou. Zhruba před deseti lety  hrát hokej v uvedených zemích  by bylo považováno  za dobrý vtip. Ne dnes.