Rekonstrukce víceúčelové haly Rondo – Brno

V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce haly,která byla poprve otevřena pro veřejnost v roce 1982. Pro posouzení rekonstrukce můžeme použít článek zveřejněný v 36.čísle tohoto Informačního zpravodaje,kde byly zveřejněny cíle,jejichž splnění by odstranilo nedostatky a zastaralost tohoto zařízení.
Plánované termíny :  zahájení rekonstrukce  - květen  2000 ukončení  - červenec  2010

 

Rondo Brno


Cíle rekonstrukce :
•Navýšení šaten a jejich lepší vybavenost pro sportovce
•Zvětšení šatny pro domácí s plně vybaveným zázemím
•Nové šatna pro rozhodčí a dopingovou kontrolu
•Vytvořit  prostory pro V.I.P.
•Vytvořit prostory pro práci sdělovacích prostředků
•Přebudovat nevyhovující sociální zařízení pro návštěvníky
•Rozšířit a přebudovat prostory pro občerstvení diváků
•Upravit stupňovité hlediště včetně výměny sedaček
•Výměna ozvučení a osvětlení haly
•Nové časoměrné zařízení včetně audiovizuální techniky nad plochou
•Úprava stropu haly – nátěry a akustické izolace
•Výměna rozvodů vody,tepla,el.energie,slaboproudu
•Vybudovat centrální řízení technologie provozu vč.odvlhčení prostor
•Dokončení automatizace strojovny vč.využití odp. tepla z technologie
•Vybudovat šatny pro účinkující při pořádání Pokud budeme hodnotit jednotlivé body musíme kulturních  akcí bohužel konstatovat,že ne všechno se plně podařilo, ale většina cílů byla splněna . Největším problémem bylo zachování provozu ledové plochy po téměř celou dobu rekonstrukce vzhledem k fungování extraligového družstva mužů Komety Brno. I v době největších stavebních prací se v hale hrála extraligová utkání a probíhaly treninky mužů.Hodnocení  rekonstrukce podle nastíněných cílů :

1.
V jihozápadní části přízemního patra bylo realizováno 8 hokejových šaten a jedna šatna pro hostující extraligová mužstva,která vznikla propojením dvou šaten . V severozápadní části jsou ještě kromě šatny domácích mužů realizovány šatny pro juniory , mladší a starší dorost. Celkem je nyní v hale 13 hokejových šaten. Každá šatna má vlastní sociální zařízení , které tvoří 6 sprchových hlavic a wC s 2 pisoáry a 2 kabinkami. Obě tyto části propojuje předsíň s 2 umyvadly,zrcadlem a zásuvkami pro připojení fénu apod. V šatně hostí a juniorů je ještě místnost pro maséra a trenéry. Každá šatna je vybavena výkonnou vzduchotechnikou,která je mírně podtlaková , aby nedocházelo k pronikání pachů a vlhkosti do jejich okolí . Celkem je do šaten , které jsou zcela  bez přirozeného     větrání přiváděno průměrně 50 m3/hod. čerstvého vzduchu . Tento přiváděný vzduch je upravován filtrací a ohřevem . Teplota je udržována automaticky pomocí MaR, ale neupravuje vlhkost vzduchu ani vytápění prostoru otopnými tělesy . Vzduchotechnika je vybavena rekuperací pro zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu . Účinnost rekuperace je 35 – 60 % . Vzduch je ohříván v rozsahu 60 – 80 °C . Vzduchotechnická jednotka slouží vždy pro dvojici sousedících šaten a je umístěna ve strojovně VZT poblíž těchto šaten.jednotka pracuje vždy se 100 % čerstvého vzduchu a její hluk je utlumen tlumiči hluku . Navržená teplota v šatnách je 22 +-2°C .

2.
Nová šatna extraligového družstva mužů dnes představuje plochu 108 m2 . Součástí komplexu jeposilovna ( 80 m2),odpočinková klubovna a místnost pro trenéry s vlastním sociálním zázemím .Pro hráče je určena také tzv.čistá šatna , rehabilitační bazén a sauna . Hygienické zázemí tvoří sprchy,wC a společná předsíň s umyvadly. Nezapomělo se ani na místnost pro kustody,sklad prádla a výstroje, kuchyňku,brusírnu a místnost na úpravu holí . Pro muže slouží dobře vybavená posilovna a společně s juniory a dorosteneckými družstvy mají společnou rozcvičovnu o ploše cca 170 m2. Prostory jsou oproti ostatním šatnám vybaveny novými šatnovými boxy. V prostorách šatny mužů byla instalována  moderní audiovizuální technika. Oproti minulosti se nyní hráči dostanou přímo na svoji

střídačku neboť byl vybudován od šaten mužů,juniorů a dorostu přímý vchod  ke střídačkám .

3.
Pro  účinkující při kulturních akcích byly vybudovány v přízemním patře na místě bývalých šaten sportovců dvě velké šatny s plochou cca 170 m2/šatna.Každá šatna má také sociální zázemí a je vybavená výkonnou vzduchotechnikou jakou mají šatny pro sportovce . Momentálně slouží tyto prostory pro tiskové konference a další V.I.P. prostory . V době koncertů by mohli sloužit jako cateringové zázemí. Představa byla, několik menších šaten pro velké hvězdy s veškerýmkomfortem .

4.
Pro rozhodčí byla vybudována nová dvojšatna poblíž vrátnice . Každá šatna má vlastní sociální zázemí se sprchou a wC . Kvalitní vzduch udržuje výkonná vzdcho technika . Poblíž východu ze šatnových prostor vznikla nová ošetřovna vybavená mj.defibrilátorem . Hned vedle jsou situovány místnosti dopingové kontroly .

5.
V hale na místě bývalých místnůstek pro tisk , které se nacházely pod střechou nad tribunou C-D, vzniklo 7 sky-boxů.Bývalá ubytovna směrem k ulici Nové sady po přebudování slouží jako catering,nové zázemí pro V.I.P. Pro tuto kategorii návštěvníků slouží na 200 sedaček umístěných nad rohy kluziště . Další místa jsou ještě na galeriích u strojoven odvlhčení .

6.
Pro sdělovací slouží středisko tisku nad tribunou A-B, televizní komentátoři využívají vedle tohoto prostoru vystavěnou rampu .Pro rozhovory slouží tzv.mixzóny na chodbách před šatnami .Dalším je tiskové středisko v blízkosti šaten 1.patra.

7.
Rekonstrukce vyřešila velký problém haly , kterým bylo dříve nedostatečné sociální zařízení .Původní zařízení bylo kompletně zlikvidováno a všechny toalety pro návštěvníky byly vybudovány v prostorách bývalých kanceláří pod tribunami na stání za brankami, na úrovni porůzné terasy . Tyto prostory byly propojeny s vnitřním prostorem haly , čímž vzniklo cca 370 m2 pro tento účel . Na každé straně je vždy po celé délce tohoto prostoru průchozí wC pro muže a dvě místnosti pro ženy .Na pán ských wC je k dispozici předsíň s umyvadly,32 pisoárů a 12 kabinek .Dámy mají na wC k dispozici předsíň s umy vadly a na každé je 6 kabinek .Samozřejmostí je výkonná vzduch technika a topení .    

8.
Také nedostatečné občerstvení návštěvníků haly řešila rekonstrukce . Původní bufety a prostory,které pou žívaly jako sklady, byly kmpletně vybourány . Stejně bylo postupováno s poblíž stojícími wC . Vznikl po úpravě pro stor cca 200 m2 pod každou tribunou , který prosvětlilo zasklení stěn směřujících na terasu . Projekt pouze takto upravil prostory pro budoucí nájemce, kteří měli vybudo vat bufet dle vlastního návrhu a realizace,která tento pro stor využila.Teprve koncem ledna 2011 vznikly 2 bufety s výčepem nabízejícím točené nápoje,párek v rohlíku a cukrovinky . Poblíž bufetu jsou vždy dva kávové nápojo vé automaty. Pro návštěvníky slouží také stánky umístěné na obvodu venkovní terasy .9.
Hlediště v hale také v rámci rekonstrukce změnilo svoji tvář . Původní dřevěné sklápěcí dvojsedačky byly nahrazeny sklápěcími jednotlivými sedačkami plastovými modelem TK VP 91 BDB v množství 4.107 ks . Do prostorů
V.I.P. v hledišti bylo instalováno 263 sklopných sedaček s látkovým potahem typu TK – C 42 PSP . Sedačky jsou v bleděmodré barvě . Největším problémem úklidu haly před rekonstrukcí byly povrchy stupňovitého hlediště , které tvořila guma s jemným penízkem,který se špatně čistil . dalším problémem byly vyčnívající výstupky kon strukce , za nimiž se hromadily nečistoty a prach . Nové povrchy nyní tvoří betonový potěr s epoxidovou stěrkou . Byly použity materiály od fi.SIKA Sikafloor  156 a Sikafloor 263 SL . Toto jsou doukomponentní nátěrové hmoty s možností plnění křemičitým pískem , který povrch zdrsní a vytvoří tak odolný protiskluzový povrch . Čela stupňů hlediště byla uzavřena děrovaným plechem který může propouštět teplý vzduch pro vytápění haly a brání hroma dění nečistot  .
10. Hrací plocha haly byla od svého otevření osvětlená výbojkami RVI 2000 w , které dodával a vyráběl Metasport Ostrava . V ostatních prostorách byly instalovány klasické jedno,dvoj nebo čtyřtrubicová zářivková tělesa 40 w.Pro jekt nového osvětlení navrhla brněnská firma Luxplan , která použila výrobky společnosti Zumtobel group . Ledová plocha je osvětlena 251 zářivkovým svítidlem 4 x 80 w s ochrannou mřížkou . Tato svítidlajsou vybavena snímatelným předřadníkem DALI . Soustava osvětlení plochy je ještě pro extraligu a televizní přenosy vybavena dalšími 16 výbojkovými svítidly 2000 w se zatemňovací mi roletami Eraser . Zářivková svítidla jsou umístěna pod kruhovými montážními lávkami a výbojková svítidla jsou přímo na lávkách .Svítidla jsou řízena systémem Luxmote, který umožňuje různé světlení scény včetně dynamických a lze jej programovat pro různé typy akcí v hale .

Nynější nastavení :
hokejový zápas extraligy   1.200 lx
hokejový zápas   1.000 lx
zápas mládeže   750 lx
údržba   300 lx
noční osvětlení 


V ostatních prostorách je použito 327 ks svítidel Perlace 2 x 49 w ,40 ks vestavných svítidel ML 4 , 434 svítidel 2 x 26 w atd.Všechna svítidla jsou vybavena elektronickým předřadníkem pro úsporu el.energie . Nouzové osvětlení je napojeno na centrální bateriový systém . je tvoře no 132 ks svítidel Comsign 8 w s piktogramy a 136 ks svítidel Resclite LED 5 w pro osvětlení únikových cest . jako nouzová svítidla slouží také 55 ks svítidel 2 x 40  w nad plochou která běžně působí jako normální osvětlení plochy a dále 14 ks svítidel Perluce na schodištích a terase haly .Celkem bylo při rekonstrukci  instalováno 2.250 ks svítidel . Ozvučovací systém je navržen pro kvalitní pokry tí mluveného a reprodukovaného signálu v celém prostoru haly.Tento systém je tvořen hlavním zvukovým systémem o výkonu 9,6 kw a vykrývacím zvukovým sys témem o výkonu 4,8 kw.Reproduktory obou systémů jsou umístěny ve středu střešní konstrukce . Oba systémy tvoří zakázkové zvukové reproboxy , které včetně konzol na uchycení mají hmotnost cca 800 kg. Součástí ozvučovací ho systému je zvuková režie dislokovaná v režijním studiu . Potřebný výkon ozvučení je zajištěn profesionálními zesilovacími moduly.Systém je ovládán přes řídící digitální nástrojový procesor mixážního pultu . Pro odbavování audio příspěvků je režie vybavena přehrá
 vači CD,MP 3 a USB playerem.


11.
Časoměrné zařízení před rekonstrukcí  tvořily celkem 4 světelné tabule umístěné nad rohy kluziště . Dvě tabule byly výrobkem fi.Nisasport jablonec SU – 113 a zbývající byly vyrobeny firmou EKZ Havířov a nesly označení SOD 12-3-40 . SU 113 byla klasická žárovková tabule , kterou jsme v roce 2004 zmodernizovali  výměnou ovládací ho panelu .Časoměrné zařízení SOD 12-3-40 již bylo na tehdejší dobu kolem roku 2000 již poměrně moderní – programy bylo možno volit  podle potřeb jednotlivých sportů a byly  řízeny  počítačem. Část LED panelu bylo možno programovat včetně animace . již v průběhu první extraligové sezony byla začátkem roku 2010 instalovaná nad plochou zobrazovací kostka od firmy DAITE s.r.o. Rozměr této kostky je 5 x 5 x 2,4 m , váha včetně závěšení a nosné konstrukce představuje cca 2.700 kg . Kostku tvoří  4 obrazovky .Každá z nich má plochu 11,8 m2 a je tvořena 15 moduly . Technologie zobraze ní představuje systém LED SMD  3 in 1, svítivost 2.200 cd, hustota bodů je 184.320 pixelů . Hodinový provozní příkon je cca 24 kw .Konstrukce kostky je rozebiratelná , takže ji lze spustit a rozebrat na jednotlivé prvky.Aktivní obrazová plocha má rozměr 4.096 x 3.072 mm,infor mační část má rozměr 4.096 x 750 mm .Na kostce jsou zobrazovány mimo záběrů z utkání záběry kamer , které kameramani zabírají  mezi diváky nebo se promítají různé reklamní spoty nebo blahopřání a vzkazy .


12 .
Veškeré ocelové konstrukce haly včetně unikátního zavěšeného stropu dnes svítí novými nátěry.Původní ná těry byly otryskáním zbaveny původní barvy a kostrukce  dostaly nové protipožární nátěry,které by měly prodlou žit životnost ocelového skeletu . Byly použity nátěrové hmoty od fi.Hempel včetně technologie používané touto firmou .  V rámci úpravy stropu haly byly vyměněny pod stropem zavěšené akustické izolace .Původní akustické izolace Akural z  častolovické minerální plsti  byly zašity do mikrotenové folie . A tato byla vložena do textilie KEPR a opatřena protipožární impregnací . Původně viselo v hale 4.494 ks o celkové váze cca 11 tun . Nosné prvky
 ( lanka,úpínky , háčky apod. ) zatěžovalykonstrukci o dalších 3,6 tuny .


13.
V rámci rekonstrukce byla dodatečně zjištěna pro nová zařízení nevyhovující kanalizace . Proto bylo potře ba vybudovat kolem 200 m nové vnitřní kanalizace pro odvod vnitřních splaškových vod nad rámec původního rozsahu rekonstrukce . Byly nově vybudovány také veške ré pobočkové kanalizace . Pokud se podíváme na tepelné hospodářství v hale  tak lze konstatovat , že zůstala pouze  kompaktní předá vací stanice , která byla instalována v roce 2006 .  Výmě níková stanice od fi.CETETHERM s.r.o. Praha je napojena 600 m dlouhou parovodní přípojkou DN 200 na parovod CZT DN 400 . Nové řešení zasáhlo hlavně do regulační části . Úplně nově bylo vyřešeno napojení topné části . Byla přeřešena skladba a umístění rozdělovačů , sběračů a umístění nádrže . Část ohřevu TV vody byla nově upravena o předehřev od technologie chlazení vzduchu . Na rozdě lovači UT byly vytvořeny tři okruhy , každý s oběhovým čerpadlem vybaveným elektronickou regulací otáček a trojcestným směšovačem , který zásobuje systém ekvi termní vodou se spádem 75/55°C. Také rozdělovač pro VZT má tři okruhy s nabíjejícím teplotním spádem 80/60 až 90/70 °C . Také tato jsou po dobná jako na okruhu UT – tedy zdvojená s elektronickou regulací otáček . Původní litinová otopná tělesa nebo trubkové registry byly nahrazeny deskovými otopnými tělesy osazenými regulačními thermohlavicemi . Plánovaná teplota v hale byla navržena min.+10°C , kanceláře,šatny VIP ,hotel  + 22 +- 2°C .ostatní prostory mají plánovanou tepltu 16 – 18°C . Výkon předávací stanice CETESET je 2.200 kw pro vytápě ní a 418 kw pro ohřev  TUV. Ve špičkovém provozu nebude prováděn ohřev  TUV a topný systém bude zásoben celkovým výkonem 2.618 kw . Výměníková stanice pracuje v plnoautomatickém režimu.  V rámci rekonstrukce došlo k celkové výměně slaboproudých rozvodů . Součástí nové ho slaboproudého rozvodu je strukturovaná kabeláž jejíž součástí je hlavní  datový rozvaděč MDf a čtyři podružné datové rozvaděče . Hlavní datový rozvaděč má kromě pev ného připojení připravenu kapacitu pro rozšíření v případě pořádání vrcholných  sportovních a kulturních akcí .  Pro telefonní spojení slouží telefonní ústředna Siemens Hipath 3500 s kapacitou  6 x 1 SDN linkou a dále je zde instalováno 8 digitálních a 28 analogových linek .Pro monitorování vnitřních a venkovních prostor slouží  barevný kamerový systém s kamerami v provedení  den/ noc , které jsou pevné-fixní nebo otočné . Venkovní prostory snímají 3 kamery, z nichž jsou dvě pevné a jedna otočná . Vnitřní prostory v hale sleduje celkem 13 kamer , z tohoto  počtu je 11 pevných a 2 otočné . Kamerovým sys témem lze sledovat  dění v hale a jejím zprostředním okolí z monitorů umístěných na vrátnici a v místnosti security . Monitory jsou 19“ LCD .
Součástí rekonstrukce byla  také instalace nového elektronického zabezpečovacího systému EZS, který tvoří 8 klávesnic umístěných u takto zabezpečených prostor . jsou to vrátnice ,security , kanceláře ve 3.patře, VIP a režie ve 4.patře a také 3 místnosti v nichž jsou umístěny podruž né datové rozvaděče .

Rozvodna

 

Kromě systémů monitorovacích je v hale kamerový systém zachycující dění na hrací ploše a v hledišti .Tento kamerový systém tvoří celkem 7 kamer .Z tohoto počtu jsou 2 ks hlavní kamery umístěné na stativu,2 ks brankové kamery umístěné za brankami , 1 ks středová kamera pod kostkou s horizontálním otáčením o 360° a vertikálním otáčením o 180°.Dále to jsou 2ks přenosných kamer tzv. očka.
Hlavní kamera pro snímání celku hry je digitální tříči pová kategorie profi HD CAM s rozlišením1.920 x 1.080 . Druhá hlavní kamera sloužící pro snímání detailu hry je také digitální tříčipová kategorie DVCAM s maximálním rozlišením 800 řádků pro poměr obrazu 16 : 9 .

Mixážní pult

Brankové kamery jsou digitální s velikostí čipu 1/3 palce kategorie HiRes s rozlišením 540 řádků . Pod kostkou je digitální kamera typu SPEED DOME s čipem o velikosti 1/3 palce a rozlišením 540řádků. Přenosné kamery (očka) jsou digitální s velikostí čipu 1/2,9 palce,je kategorie HDV s rozlišením 1080 řádků .
Veškeré audio a video systémy jsou napojeny na režijní studio umístěné ve 4.patře.Zde jsou zpracovávány signály jednotlivých kamer,PC a jiných zdrojů signálů a následně je odtud signál distribuován na multimediální zobrazova cí systém (kostka),záznamové a opakovací zařízení a do místního televizního okruhu. Základem je digitální AV střihový pult s 16 vstupy signálů . Pult umožňuje střih v reálném čase s možností prolínacích efektů mezi přechody a má také titulkovací zařízení pro vkládání titulků, obrázků a animací do reálné ho obrazu .Zařízení umožňuje na 100 obrazových efektů a zpracování až 16 SDI vstupů a také 8 analogových vstupů . Součástí zařízení je také mixážní pult,záznamové a opakovací zařízení REPLAy.  Záznamovým mediem jsou pevné disky ,ovládací panel  s klávesnicí , myš,track ball a monitor pro náhled .  V režijní místnosti jsou také 4 ks PC . jedno PC slouží pro zpracování reklamy a grafiky, druhé PC je součástí střihového AV pultu,třetí PC slouží pro provoz zorazovacího systému a poslední PC slouží pro časomíru se softwarem pro lední a pozemní hokej,odbíje nou a košíkovou . V režijní místnosti jsou 2 ks LCD monitorů 22“ a 3 ks LCD monitorů 19“.      


14.
Pro zlepšení kvality ovzduší v hale a zlepšení kvality ledu byly instalovány v rámci rekonstrukce 4 ks odvlhčovacích jednotek DST Seibu giken RZ 102 R ICE flair. Odvlhčení je řešeno adsorpčním způsobem,kdy zařízení odebírá vodu přímo z nasávaného vzduchu na základě hygroskopické adsorpce. jednotky jsou umístěny ve strojovnách VZT v 3.patře za oběma brankami.Každá jednotka má procesní a regenerační část. Vzduch je nasáván přes filtr a je veden přes pomalu rotující sorpční kolo.V tomto kole dochází k navázání vodní molekuly na sorbet – silikagel k tzv. adsorpci. Po regeneračním procesu může kolo  opět přijímat vlhkost.Oba postupy, adsorpce a regenerace, probíhají současně,takže vzduch je nepřetržitě odvlhčován.V regeneračním okruhu je umístěn elektrický ohřívač vzduchu ,který dosáhne teploty až 130 °C.Celá jednotka je automaticky řízena elektronickým regulátorem vlhkosti rosného bodu.Do systému odvlhčování je vřazen výměník přímého chlazení,kde zdrojem chladu  jsou kondenzační jednotky umístěné na vnějším prstenci haly.Pro každou odvlhčovací  jednotku  jsou určeny 4 ks kondenzačních jednotek SANyO R410a.

Odvětrání haly je řešeno systémem ventilátorů umístěných ve vrchlíku haly . Původní průduchy ve střeše zůstaly zachovány v množství 18 ks .Byly osazeny klapkami se servopohonem a novými axiálními ventilátory.Soustava byla posílena o dalších 7 ks radiálních ventilátorů osazených klapkami se servopohonem. Přivětrávání haly zajišťuje 12 ks vzduchotechnických jednotek PZP s integrovaným čerpadlem typu TCLV 5200. Tyto jsou umístěny na vnitřním prstenci haly.Sání a výfuk vzduchu je řešen přes protidešťové žaluzie osazené na vnějším prstenci fasády haly. Distribuce vzduchu od těchto jednotek je vyřešena přes přívodní dýzy s dalekým dosahem.Použitý vzduch je odváděn přes odvodní mřížku .
Nežádoucí vnikání venkovního vzduchu u vchodů pro diváky je vyřešeno dveřními horizontálními clonami Stavoklima THCP-200-3-LiOE 12 kw – DITRONIC . Tyto clony pomocí proudu vzduchu vytváří klimatický předěl mezi vnějším a vnitřním prostředím.Celkem je na obvodu vstupů pro diváky instalováno 8 ks těchto clon. Větrání haly zajišťují 4 ks VZT jednotek KLMV 80 Si s výkonem
40.000 m3/hod.Distribuce  přívodního upraveného vzduchu do prostoru haly využívá původní rozvody přes stupně tribun do jejichž konstrukce jsou vestavěny přívodní mřížky.Odvod použitého vzduchu z haly je vyřešen vybudo-¨
váním komor v rozích hlediště pod tribunami A1,B1,C1,D1.


15.
Dokončení automatizace strojovny včetně využití odp.tepla. Tohoto  posledního bodu ze stanovených cílů rekonstrukce haly se samotná rekonstrukce vůbec nedotkla. Ve strojovně chlazení byla vyměněna čidla EPS vč.rozvodů a došlo k výměně rozvodů tepla a otopných těles. Více změn se odehrálo ve vedlejších prostorech ,kde je umístěna rozvodna VN , NN a trafostanice . Zde došlo ke kompletní výměně a příkon byl zvýšen instalací dalšího trafa . Následně došlo k modernizaci a komletní výměně rozvodů VN a NN v celé hale ,takže dnes hala disponuje technickým maximem 1.600 kw.
Celá rekonstrukce významně k lepšímu změnila celou halu Rondo . Nelze však jednoznačně říci , že je vše dokonalé . Chybí řada věcí,které rekonstrukce pominula,ale které jsou pro provoz důležité a zatím nám ztěžují život a připravují problémy . Věřím ,že i tyto problémy se podaří v dalších sezonách vyřešit a hala bude sloužit pro všechny nájemce k jejich plné spokojenosti .

 

Rondo Brno