Rekuperace a využití odpadního tepla z chlazení na zimních stadionech

Využití odpadního tepla ze strojovny chlazení  na vašem  zimním stadioně  má bezesporu  velký ekonomický význam...
Nejlepší návratnost pro využití odpadního tepla z chlazení je jeho využití pro ohřev TUV nebo pro předehřev TUV, nebo pro  rozpouštění ledové tříště ve sněžné jámě nebo také pro podlahové topení dále také jako zdroj tepla pro  tepelná čerpadla.
Při návrhu využití odpadního tepla je třeba provést rozvahu spotřeb tepla pro jednotlivé odběry.
Dle tohoto  diagramu je potom možné navrhnou akumulační systém, který umožňuje vyrovnávat denní  odběrový diagram spotřeby tepla.


Využití tepla z chlazení je možno dvěma způsoby:
1.Odpadní teplo z přehřátých par čpavku
2.Kondezační teplo NH3


Rekuperace odpadního tepla


Na obr. 1 je schema rekuperace odpadního tepla. Zjednodušené schema  pro využití odpadního tepla pro  rozpouštění ledové tříšťě ve sněžné jámě.
Deskový výměník přehřátých par čpavku 50-130 kW
Vodou chlazený kondenzátor 400 – 1.000 kW

U chladících zařízení zimních stadionů je využíváno odpadní teplo  jak již bylo uvedeno z přehřátých par NH3 , tedy vysokých teplot stlačeného chladiva na výtlaku z kompresorů.
Teplota na výtlaku z kompresorů je především závislá na kondenzační teplotě, typu chladiva odpařovací teplotě a na přehřátí nasávaných par a také dle typu kompresoru.
U pístových kompresorů se tato teplota pohybuje až do
130° C, u šroubových 80°-100° C.
Teplo z přehřátých par čpavku lze pomocí deskového výměníku použít přímo  k ohřevu otopné vody přes oddělený systém a pro topné systémy - nejlépe pro podlahové topení nebo pro ohřev TUV také i  k předehřevu TUV. Obecně lze říci, že využití odpadního tepla pro ohřev TUV vykazuje nejlepší návratnost a je nejlépe technicky proveditelná.Investiční náklady které s tímto souvisí, obvykle nepřesáhnou ani  10 % z celkových investičních nákladů na strojovnu chlazení.

Objem akumulačních nádrží závisí především  na rovnoměrnosti spotřeby TUV i na výrobě chladu.
Tímto způsobem lze získat až 40% z celkového kondenzačního výkonu.

Tímto způsobem získáme odpadní teplo bez toho ,aby došlo k ovlivnění provozu chlazení, aniž by došlo výraznému poklesu chladícího faktoru, protože kondenzační teplota je výrazně pod výstupní teplotou z rekuperačního výměníku.
Z hlediska hygienického a bezpečnosti  je třeba použít druhý výměník, který v případě poškození prvního výměníku zabráním kontaminaci vody čpavkem.


Využití odpadního  tepla  i pro předehřev  TUV

Obr.2 využití odpadního  tepla  i pro předehřev  TUV

Další možností  je  využití odpadního tepla,  které je akumulováno ve větších akumulačních nádobách 10-500 m3 dle výkonu  jako zdroj tepla  pro TČ. Pomocí TČ se  z těchto nádrží se  odebírá  teplo ,které je potom dodáváno  do systému topení nebo i  k předehřevu TUV nebo do podlahového topení.

Další možností  využití odpadního tepla z chlazení je použít deskový kondenzátor , který slouží jako zdroj tepla pro tepelná čerpadla.V tomto případě je třeba počítat s tím, že k uskladnění odpadního tepla z kondenzačního výměníku je potřeba větší akumulační nádrž (20 – 300 m3) , která nám jednak slouží k vyrovnání špiček jak odběru tepla tak i také  dodávky odpadního tepla z chlazení.Odběrem tepla z této akumulační nádrže  můžeme pomocí TČ  vytápět prostory zimního stadionu , (podlahového topení) jako jsou šatny, kanceláře a ostatní prostory  a také  i  k předehřevu TUV.

Doplňující schéma
Obr. Č.3

Dále je možno tento systém využití odpadního tepla doplnit  o podchlazovač , který nám předehřívá TUV cca z 10°C na  až 50°C a tím nám vzroste chladící výkon při nezměněné kondenzační a vypařovací teplotě cca  až o  10% . Pricip schema je na obr č. 4.

Doplňující schéma


Ekonomika návratnosti  takového zařízení za předpokladu ,že pro odpadní teplo máme úplné využití je v rozmezí 2 – 3 let.
Je třeba  říci, že  při návrhu těchto systémů  pro využití odpadního tepla z chlazení je třeba věnovat pozornost také kvalitě vody,protože  vysoká kvailta  je zapotřebí zvláště u deskových výměníků aby nedocházelo  k zanášení  teplosměnných ploch.
Při předehřevu nebo ohřevu TUV z odpadního tepla je nutno z hygienických důvodů zařadit další oddělovací teplosměnnévýměníky .

 

Závěrem je třeba říci, že nejvíce odpadního tepla máme k dispozici v letních a jarních měsících, kdy pro něj nemáme,  takové využití. Z tohoto hlediska je třeba přihlédnou při návrhu  tohoto zařízení na získávaní odpadního tepla  z chladicích zařízení.

Stanislav Kučera