Sdružení Zimních Stadionů vám nabízí

 • Poradenskou  činnost v oblasti chlazení, tvorbě  a úpravě ledu a při provozu zimního stadionu

 • Dále zajišťujeme pravidelná školení strojníků, ledařů a rolbařů

 • Také pro vás připravujeme Tématické zájezdy se zaměřením na zimní stadiony v Evropě a v  zámoří jednou za rok

 • Pořádáme “Technické dny nové techniky“ kde se většinou  představuje nově postavený zimní stadion

 • Vydáváme 2 x ročně pro naše členy Časopis, kde se seznámíte   s  nejnovější trendy v oblasti pro provoz  a  údržbu zimních stadionů

 • Jsme ve spojení s význačnými firmami v oboru chlazení, které dodávají technologická zařízení pro zimní stadiony a pro ostatní sportovní zařízení

 • Informujeme nejrůznějšími odkazy souvisejícími s provozem a činností zimních stadionů, databázi členů, různé články, prezentace firem atd.


   Poradenskou  činnost :

                 - v oblasti chlazení,
                 -  při tvorbě  a úpravě ledu  
                 -  pro zimní stadiony  - provoz zimního stadionu
                                                      - při rekonstrukcích
                                                      - při zavádění nové techniky
                                                      - konzultace spojené s problematikou zimních stadionů

  Dále zajišťujeme pravidelná školení strojníků, ledařů a rolbařů, včetně opakovaných.

  Také připravujeme pro Vás, Tématické zájezdy jednou za rok :
        - se zaměřením na zimní stadiony v Evropě  a v  zámoří a také v ČR

  Pořádáme také  tak  zvané  “Technické dny nové techniky“
      - kde se většinou  představuje nově postavený zimní stadion,
        jeho prohlídka , seznámení s novými technologiemi atd.
      - při této příležitosti probíhá i prezentace firem

  Na našich www stránkách můžete bezplatně inzerovat v rubrice prodej-koupě .


  Vydáváme 2 x ročně pro naše členy Časopis SZS , kde se seznámíte   s  nejnovější trendy v oblasti pro provozu  a  údržbě  zimních stadionů.
  Výše uvedené mají členové sdružení zdarma nebo  za režijní náklady !

  Jsme ve spojení s význačnými firmami v oboru chlazení, které dodávají technologická zařízení pro zimní stadiony a pro ostatní sportovní zařízení