Seminář provozovatelů a vedoucích ZS

Seminář provozovatelů a vedoucích ZS pořádá Sdružení zimních stadionů v České republice z.s. společně s firmou Refri systémy s.r.o. a Ing. Petrem Dudkem.
Koná se v Kutné Hoře ve dnech 6. - 7. listopadu 2018, viz pozvánka.
Seminář je určen pro provozovatele a vedoucí ZS, máte-li o tuto akci zájem, pošlete přihlášku sekretáři SZS ČR Vladislavu Bejčkovi na e-mail: vbro@centrum.cz.
Těšíme se na Vaši účast.