Školení ledařů a rolbařů 2016 – 2. Běh

Letošní II. běh školení  se konal:
Základní 21. – 23.září  2016
Opakované 22. – 23.září  2016

Na ZS v Pardubicích – Hotel Sport
Pokud tedy máte o tuto akci zájem, odešlete neprodleně přiloženou přihlášku na adresu sekretariátu SZS. Přihlášky budou přijímány v došlém pořadí. Je možné se přihlásit též telefonicky na číslo:
731 899 533   -   po dohodě možný nástup i v úterý  21.9. nebo nejlépe na e-mail: kucera@szs.cz

Adresa: SZS, Kučera Stanislav, Jasná 543, 46015 Liberec 15
nejpozději  do 13. září  2016

Dovolujeme si upozornit, že za kvalifikaci obsluhy roleb a úpravu ledové plochy zimního stadionů nese plnou odpovědnost provozovatel zařízení v souladu s Návodem k obsluze Rolby a Provozním řádem na úpravu ledu. Úspěšní absolventi našeho školení získají Osvědčení, které dosud všechny IPB (Inspektorát bezpečnosti práce) i ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) uznávají jako jeden z kvalifikačních předpokladů obsluhy ledové plochy a roleb.

Další školení uspořádáme (patrně opět v Pardubicích) v 1.Q 2017. 
Propozice Vám včas zašleme.

Vložné základní školení       3.950 Kč    na osobu
Vložné opakované školení   3.150 Kč    na osobu
Výše uvedené ceny platí jen pro členy SZS

Vložné zasílejte prosím na účet 0201 488 399/0800 – ČS Praha 
Variabilní symbol: PSČ Vašeho města
Ve výjimečných případech je možná platba na místě

 

Organizace, které nejsou členy Sdružení, nebo nemají zaplacený ke dni 10. 04. 2016 členský příspěvek na rok 2016,
platí zvýšené vložné o  800 Kč (platí pro oba typy školení)
Náklady na cestovné hradí posluchačům vysílající organizace. Při včas neomluvené účasti posluchače si vyhrazujeme právo účtovat vzniklé náklady.
Přihlášku (ke stažení zde) můžete odeslat přednostně e-mailem na adresu : kucera@szs.cz

Výslovně upozorňujeme, že pokud bude méně posluchačů než 10 školení bude zrušeno !
Přednostně prosím využijte e-mail !  (při tom uveďte i Vaše případné  další e-mailové spojení). 

Předběžný program školení   (může být upřesněn):

                                                                                                                             

Středa    21.9   (základní školení)

8,30 –   9,30Prezence účastníků

9,30 – 12,00        Stanovení rizik při provozu ledové plochy provozovatelem.

                          Instruktážní filmy výrobců roleb k provozu strojů a bezpečnosti práce při obsluze a údržbě 

12,00 – 13,00     Oběd ( v ceně vložného )

13,00 – 15,30     Složení vody, úpravny vody, měření teploty a další problémy ledovou plochou a. j

15,30 – 18,30     Bezpečnost práce, zásady první pomoci – instruktážní film

18,30                 Večeře – v ceně vložného

 

Čvrtek   22.9      ( začátek opakovaného  školení :  8-8,30 Prezence účastníků )

  7,30 –   8,30      Snídaně  ( v ceně vložného )

  8,30 – 10,00     Teorie úprav ledu rolbou, ekonomika provozu, způsoby jízdy, nože – výměna, broušení.

10,00 – 11,00     Servis a opravy a údržba roleb.

                          Instruktážní filmy výrobců roleb k provozu strojů a bezpečnosti práce při obsluze a údržbě

11,00 – 12,00     Základy tvorby ledové plochy, její údržba, teplota ledu, tloušťka ledu ,reklamy,


Včas dostanete pozvánky s podrobnostmi.
Na vyžádání Vám zajistíme ubytování (za úplatu) z út 20. 9 na 21.9. 2016 z (út na stř.) a ze stř. 21. 9 na 22.9 (čt.).
Po skončení školení Vám zašleme daňový doklad – fakturu. vliv prostředí atd.

12,00 – 13,00     Oběd ( v ceně vložného )

13,00 –14,00     Druhy roleb, výrobci, jejich rozdíly. Rozlišení strojů dle pohonu (NM, BA, LPG, CNG, elektrické)

14,00  - 15,00    Stanovení rizik při provozu ledové plochy provozovatelem druhá část.

15,00  - 16,30    Pokračování přednášek k tématům údržby ledové plochy, provozu roleb a. p.                                     

16,30  - 18,30   Vystoupení zástupců dodavatelů roleb ZAMBONI, WM, ENGO, DEROL, OKAY a OLYMPIA

                                (jsou pozváni, ale není zaručena jejich přítomnost zatím )

18,30                Večeře – v ceně vložného

 

Pátek  23.9

  7,00 –   8,00     Snídaně  ( v ceně vložného )

  8,00 –   9,00     Exkurze v areálu ZS Pardubice (dvě haly)

  9,00 – 10,30     Praktické ukázky obsluhy ledové plochy strojem na úpravu ledu a ořezávaček okrajů mantinelů 

11,00 – 12,30     Přezkoušení účastníků k probraným tématům formou testů

12,30 – 13,30     Ukončení školení, předání „Osvědčení o absolvování školení“ úspěšným posluchačům

 

Poznámka: Program školení může být v podrobnostech upraven a případně doplněn.

Další běh školení budeme pořádat  v průběhu 1.Q. 2017

Adresa:   
Hotel Sport – u Tipsportarény                                50° 2' 24.6872478" N
530 02 Pardubice-Zelené Předměstí                     15° 46'  4.6408081" E

                                     

Upozornění :
Osvědčení o absolvování školení má platnost pouze 3 roky !!!
Potom je třeba absolvovat opakované školení. Pro ty, kteří již absolvovali toto školení již před 3 lety mají nyní možnost prodloužit si platnost svého osvědčení. ¨
POZOR -Pro uznání opakovaného školení  je nutno  doložit kopii minulého osvědčení při prezenci jinak nebude moci uchazeč absolvovat opakované školení !!!!

Za VV SZS v ČR  : Kučera Stanislav  - vedoucí školení .