Školení rolbařů - ledařů zimních stadionů

Letošní 2. běh školení rolbařů - ledařů se koná na ZS v Hradci Králové, viz pozvánka.
Základní školení je v termínu 19. - 21. září 2018.
Opakované školení je v termínu 20. - 21. září 2018.
Pokud tedy máte o tuto akci zájem, odešlete neprodleně přiloženou přihlášku na adresu sekretariátu SZS. Přihlášky budou přijímány v došlém pořadí.
Je možné se přihlásit u sekretáře SZS ČR Vladislava Bejčka a to telefonicky na číslo 731 899 533 nebo nejlépe na e-mail: vbro@centrum.cz.
Po dohodě je možný nástup i v úterý 19. září.