Školení strojníků zimních stadionů

Letošní 2. běh školení se koná na ZS v Příbrami, viz pozvánka.
Základní školení je v termínu 10. - 14. září 2018.
Opakované školení je v termínu 11. - 14. září 2018.
Pokud tedy máte o tuto akci zájem, odešlete neprodleně přiloženou přihlášku na adresu sekretariátu SZS. Přihlášky budou přijímány v došlém pořadí.
Je možné se přihlásit u sekretáře SZS ČR Vladislava Bejčka a to telefonicky na číslo 731 899 533 nebo nejlépe na e-mail: vbro@centrum.cz.
Po dohodě je možný nástup i v neděli 9. září.