SVĚTOVÁ PREMIÉRA NOVÉHO STROJE ZAMBONI® 560 AC

Firma ZAMBONI® představila i za účasti firmy ROLMONT s.r.o., exkluzivního zástupce ZAMBONI® pro Českou a Slovenskou republiku, nový elektrický stroj na úpravu ledu, model ZAMBONI® 560AC. Jeho evropská premiéra se uskutečnila ve Švédsku 11. a 12. března 2010. Teoretické předvedení a prezentace se konala u firmy Målte Manson ve městě Skänninge, která tuto akci organizačně zajišťovala. Praktické předvedení nového stroje včetně cvičných jízd a školení zástupců jednotlivých prodejců bylo provedeno v hokejové aréně CLOETTA Center ve městě Liknköping.


SVĚTOVÁ PREMIÉRA NOVÉHO STROJE  ZAMBONI® 560 AC

Technické informace, školení a předvedení zajišťoval p. Kelly Mc.Millan, jeden z konstruktérů tohoto stroje. Prezentaci a praktické předvedení zajistili pracovníci firmy Målte Manson a Cloetta Center za účasti generálního zástupce  ZAMBONI® Europe p. Hanse Petera Baldingera. Této prezentace se zúčastnili pracovníci většiny regionálních zástupců firmy ZAMBONI®  v dalších evropských destinacích.

Předváděný stroj ZAMBONI® 560AC v. č. 9118 je třetím kusem z předsériové výroby tohoto modelu. Celkově trval vývoj tohoto přibližně tři roky. Tento stroj je dalším pokračováním osvědčené řady elektřinou poháněných strojů ZAMBONI®, jejichž historie se začala psát v 80. letech minulého století. Po několika desetiletích úspěšné produkce stroje ZAMBONI® 552, používajících k pohonu stejnosměrné elektromotory dozrál čas a technologické prostředky na radikální změnu způsobu pohonu. Tuto změnu si vyžádaly zejména požadavky na úsporu neustále se zvyšujících cen energií, ale především důraz na vyšší provozní spolehlivost a zjednodušení obsluhy a údržby strojů na úpravu ledových ploch.

 

SVĚTOVÁ PREMIÉRA NOVÉHO STROJE  ZAMBONI® 560 AC

Výsledkem přibližně tříletého vývoje stroje ZAMBONI® 560AC je zcela nová koncepce, která zachovává osvědčené prvky a skupiny předchozího vývoje, ale důmyslně je kombinuje s pokročilými technologiemi pohonu mechanických a hydraulických zařízení. Základní koncepce stroje, používaná již více než 60 let, zůstala zachována. Stroje ZAMBONI® 560AC  nadále používají mechanický náhon všech kol centrálním elektromotorem přes mechanické převody, horizontální i vertikální šnekové dopravníky odřezaného ledu s vysokým výkonem a patentovaný systém předzalití hlubokých vrypů, nesprávně nazývaný též „mytí ledu“. Na rozdíl od konkurence nepostupuje firma ZAMBONI® při zvyšování výkonu elektrických strojů cestou použití výkonnějších elektromotorů, ale její filozofie spočívá spíše v náhradě stávajících zařízení stroji se stejným využitelným výkonem, ale nižšími nároky na celkovou spotřebu energie. Výsledkem tohoto záměru je právě prezentovaný stroj ZAMBONI® 560AC, který při použití stejných trakčních baterií jako u ZAMBONI® 552 dosahuje o cca 10 – 15% vyšší výkon, nebo jinak řečeno, 10 – 15% úsporu provozních nákladů.


Důvodem výše zmíněných úspor je za prvé použití střídavého elektromotoru pro přímý pohon pojezdu stroje bez vloženého hydrostatického převodníku (tento systém degraduje přenos energie o min. cca 40% proti přímému náhonu), ale za druhé, rovněž použití střídavého elektromotoru pro pohon hydraulického čerpadla s elektronickým řízením. Elektronický řídící systém stroje adaptivně přizpůsobuje tok energií pro jednotlivé funkce a přizpůsobuje příkon elektromotorů momentálním požadavkům. Tím je dosaženo výše zmíněných úspor energie.


Elektronický řídící systém zabezpečuje mnoho parametrů, kterých bylo dříve možno dosáhnout pouze použitím přídavného volitelného příslušenství. Jedná se zejména o „proporcionální nanášení vody“ a elektronické seřizování hloubky řezu. Všechny tyto funkce zajišťuje u stroje ZAMBONI® 560AC elektronický řídící systém s displejem na přístrojovém panelu v dosahu řidiče. Další předností tohoto řídícího systému je možnost naprogramování několika variant provozních podmínek úpravy ledu a jejich uložení do paměti řídícího systému. Při využití těchto funkcí řídícího systému je možno, aby obsluhu stroje pod dohledem kvalifikovaného pracovníka prováděla i nekvalifikovaná pracovní síla, čímž je možno dosáhnout dalších provozních úspor ZS.

 

¨SVĚTOVÁ PREMIÉRA NOVÉHO STROJE  ZAMBONI® 560 AC

Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, stroj ZAMBONI® 560AC je kvalitativní skok v produkci firmy, ale v žádném případě se nejedná přímo o nástupnický produkční model stroje ZAMBONI® 552 ELECTRIC. Model ZAMBONI® 560AC využívá všechny dobré vlastnosti předchozího modelu, ale není na trhu jeho konkurentem a výroba bude probíhat, dle přání zákazníků a jejich objednávek, souběžně s novým modelem. Model ZAMBONI® 560AC však nabízí uživatelům podstatně jednodušší ovládání a vyšší faktor provozní spolehlivosti a životnosti než předcházející model. Dále je stroj ZAMBONI® 560AC  v základním provedení vybaven většinou smysluplné nadstandardní výbavy (proporcionální nanášení vody, galvanizovaný suport, elektrické ovládání řezu nože, automatický drtič sněhu) a navíc je doplněn o funkce inteligentního řídícího systému jako je především „poslední nastavení“ a programovatelné předvolby.

Stroj ZAMBONI® 560AC, jak již z koncovky jeho názvu vyplývá a bylo zmíněno dříve, používá k pohonu střídavé elektromotory řízené výkonovou elektronikou a nadřazeným řídícím systémem. Rozhraní mezi obsluhou stroje a řídícím systémem je řešeno velkým, přehledným displejem umístěným v dosahu a viditelnosti řidiče stroje na přístrojovém panelu. Systém umožňuje nastavení pracovních podmínek pro jednotlivé druhy úpravy ledu, K dispozici jsou tři předvolby nastavení parametrů stroje, přídavného zařízení a možnost uložení jednotlivých uživatelských nastavení do paměti systému pro jejich příští okamžité použití. Systém průběžně zobrazuje předvolené pracovní parametry, a nadále umožňuje, při vypnutí automatického režimu, ruční ovládání všech, nebo předvolených, parametrů. Elektronický systém řízení také zajišťuje indikaci případných závad, nestandardních provozních stavů a automaticky blokuje příkazy obsluhy a nastavení ovladačů, neslučitelné s aktuálním provozním režimem stroje.


Vnější vzhled stroje, pojezdová charakteristika a nároky na garážování jsou téměř totožné s předchozími modely. Nejmarkantnější rozdíl je patrný pouze v mohutném zakrytování horní části a náhonu šneku elevátoru, přesunutí náhonu šneku suportu z jeho boční strany do profilu suportu a nahrazení pružin otevírajících víko sněhové korby hydraulickými válci. Celková šířka záběru stroje byla zvětšena o cca 200 mm