Technický den na ZS Sušice 11.2. 2016

SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ v ČESKÉ REPUBLICE z.s., Vás srdečně zve na technický den, který se bude konat dne 11.2.2016 na zimním stadionu v Sušici.

Program :
10.00 prezence
10.30 Zahájení
10.35 Seminář provozovattellú a vedoucích zimních stadionů, který pořádáme dle Vašich připomínek ve spolupráci fy s Refri systémy
a s projekční kanceláří Ing. Petra Dudka

Program semináře:
- Povinnosti provozovatele chladícího zařízení
- Změny v normě ČSN EN 378 1-4 pro provoz zařízení pracujících se čpavkem
- Dopady změn dle ČSN EN 378 1-4 na provedení strojovny a vybavení technologického zařízení
- Povinná školení pro obsluhu strojovny chlazení, jejich perioda
- Rozsahy revizí instalovaného chladícího zařízení a jejich perioda
- „Kontrolní a revizní prohlídky strojovny chlazení dle ČSN EN 378“
- a NV 378/2001 Sb.– rozsah prohlídky a obsah revizní zprávy
- Rozsah „Školení BOZP pro práci se čpavkem“ jeho ukázka
- Potřebné ochranné prostředky pro práci se čpavkem
- Chladící systémy přímé, nepřímé a s F plyny – rozdíly – účinnost- bezpečnost
- Pravidelný servis instalovaného zařízení, ukázky chybných instalací a dopady zanedbání servisu

ZS Sušice