Tématický zájezd do Polska a České republiky

Sdružení Zimních Stadionů ČR si Vás dovoluje pozvat na zájezd konaný ve dnech 22. až 26. dubna 2013.
Zájezd je určen především všem majitelům, provozovatelům, ředitelům a vedoucím pracovníkům zimních stadionů. Nevylučujeme však účast dalších zaměstnanců ZS (strojníků, rolbistů, pracovníků ekonomických a technických úseků a. p.) .  Hlavním účelem tohoto tematického zájezdu je prohlídka moderních sportovních areálů pro zimní sporty a firem, které svou produkcí mají co do činění s provozem zimních stadionů.


A nejen to.  Při tomto vícedenním setkání máte možnost se seznámit i mezi sebou a navázat pracovní i osobní přátelství. I to jistě stojí za to, abyste se tohoto zájezdu zúčastnili.
Vyhrazujeme si v případě většího zájmu přednostně zařadit mezi účastníky zájemce, kteří zaslali předběžnou přihlášku a dále členy SZS, a to v pořadí došlých přihlášek. Naopak, pokud kapacita autobusu nebude naplněna, uvítáme mezi sebou i Vaše rodinné příslušníky a další zájemce.
Upozorňujeme, že tuto cestu lze považovat u Vaší organizace za služební se všemi náležitostmi (stravné, kapesné).
Cena pro jednoho účastníka – člena SZS: 5450 Kč
Pro nečleny SZS a  členy bez zaplaceného členského příspěvku na rok 2013 a další zájemce se cena zvyšuje o 550Kč.

Tématický zájezd do Polska a České republiky