Úprava vyznačení hřiště za brankou

Dle aktualizace je nutné vyznačit červenými čarami v prostoru za brankovou čarou vymezené území pro brankáře spojující
koncových bodů ve vzdálenosti na brankové čáře 6,78 m ( se středem na ose hřiště) a vzdálenosti na hrazení 8,64 m (se středem na ose hřiště.
Dle přiloženého plánku hřiště. Vyznačené území musí být provedeno červenou čarou o šíři 5 cm.
V příloze je též úprava pravidla o hrazení ( je již staršího data).

Soubor: