Valná hromada v Tachově ve dnech 20.4. až 21.4. 2017

Srdečně Vás zveme na Valnou hromadu Sdružení Zimních stadionů v České republice Z.S., která se koná ve dnech 20. 4. – 21.4. 2017 v Tachově.
Organizační pokyny :
Přiloženou přihlášku  vyplňte zašlete na zpět na adresu vbro@centrum.cz do 13.04. 2017.
Příjem nebudu potvrzovat.
Přihlásit je možné též  na telefon 731 899 533.
Přihláška je též možná  na místě při prezentaci v den konání . Pokud potřebujete ubytování  zašlete vyplněnou přihlášku .
Povinnost členů sdružení je  se valné hromady zúčastnit.
Valná hromada se koná v sále kulturního domu  Hornická 1695, 347 01 Tachov.
Bližší informace a program naleznete v přiloženém dokumentu.