Výstavba ledových ploch a ZS - manuál IIHF - Obsah

Kapitola 1 : Vy můžete vybudovat stadion kdekoliv.
1.1 úvod k manuálu IIHF prototyp
1.2 historie ledního hokeje
Kapitola 2 : Zájem veřejnosti o zimní stadiony
2.1 zájem společnosti
2.2 aktivní a doprovodné programy
2.3 zimní stadiony ve světě
Kapitola 3 : technická specifi kace ZS
3.1 všeobecný úvod
3.2 volba velikosti kluziště
3.3 defi nice prototypu dle IIHF
3.4 konstrukční, stavební materiály a systémy kluzišť
3.5 strojní a elektrické vybavení
3.6 optimalizace spotřeby energie
3.7 vlivy na životní prostředí
Kapitola 4 : ekonomický model ZS dle IIHF
4.1 úvod
4.2 náklady na výstavbu
4.3 rozpočet provozních nákladů
Kapitola 5 : Financování
5.1 náklady na výstavbu/investiční náklady
5.2 provozní náklady
IIHF pravidla pro zimní stadiony
Vybavení zimních stadionů
IIHF členské asociace