Zimní stadion v Domažlicích je až do odvolání uzavřen

Na zimním stadionu v Domažlicích bylo v pátek rušno. Unikl tam totiž čpavek a stadion je pro veřejnost do odvolání uzavřen. ,,V pátek 25. ledna došlo při odolejování technologie, která se provádí pravidelně každý měsíc v rámci údržby, k úniku čpavku. Dvěma pracovníkům se nepodařilo únik látky zastavit. Jeden z nich se nadýchal výparů, ošetření ZZS však odmítl," prozradila mluvčí hasičů Plzeňského kraje Pavla Jakoubková.


HasičiElektronická čidla zachytila únik čpavku a automaticky spustila odsávání z místnosti. Odhaduje se, že celkově uniklo 160 kg čpavku. Část do ovzduší směrem od města a část do záchytné jímky. Přestože nedošlo k žádnému ohrožení, policie informovala okolní společnosti a nedaleké sídliště o události a doporučila nevětrat.

Hasiči v protichemických oblecích vstoupili do technologické místnosti a pokusili se uzavřít místo úniku čpavku. Pootvírali veškerá okna objektu a pomocí přetlakové ventilace všechny prostory stadionu odvětrali. Po zásahu v protichemických oblecích proběhla dekontaminace.

Na místo přijeli chemici z CHL Třemošná. Měřili koncentrace uniklého čpavku v ovzduší, a když hasiči otevřeli záchytnou jímku, nabrali vzorky vody a provedli její rozbor. Část čpavkové vody neutralizovali. Správci při předávání místa události byl nařízen další postup – povolat na místo specializovanou firmu, odčerpat záchytnou jímku s uniklou látkou a nechat jí odborně zlikvidovat; provést opravu chladící technologie.