ZS Žumberk odkoupí funkční rolbu

Zimní stadion Žamberk odkoupí starší funkční rolbu
Nabídky je možné zasílat na : Městský úřad Žamberk
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk
Nebo: na e-mail: l.frankova@zamberk.eu
Telefon: 465 670 331
Mobil: 775 709 004
Uvádějte : stáří stroje , značku, technický stav, fotodokumentaci, druh PHM, el., cenovou nabídku.